#819

Zwinność czy pewność? Jak prowadzić dziś projekt IT?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 13:00-17:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawowe różnice i cechy charakteryzujące metodyki tradycyjne i zwinne. Poruszone zostanie zagadnienie prowadzenia projektu zarówno w formule tradycyjnej, jak i zwinnej z wszystkimi tego zaletami oraz ograniczeniami. Zastanowimy się również nad tym, czym obecnie jest DevOps.
Szkolenie ma charakter wprowadzający i typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla członków zespołów projektowych zarówno zarządzanych zwinnie, jak i tradycyjnie.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł :)

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja).
-
W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile.
-
Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network
Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud
Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform
Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R.
-
W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu,  ResearchGate .

Program warsztatów

13:00-13:30 Wstęp, omówienie zasad
13:30-13:50 Omówienie wybranych doświadczeń projektowych
13:50-14:00 Przerwa kawowa
14:00-14:50 Przejście przez podstawowe metodyki zarządzania projektami (Agile, Scrum, DevOps, PRINCE2, Waterfall, etc.) i omówienie kluczowych cech i różnic
14:50-15:00 Przerwa kawowa
15:00-15:50 Studium przypadku i dyskusja – jakie czynniki determinują wybór danego podejścia
15:50-16:00 Przerwa kawowa
16:00-16:45 Studium przypadku i dyskusja – kultura wspierająca i hamująca
16:45-17:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.