#901

Sztuka argumentacji w pracy z klientem

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 13:00-17:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas tego warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia, które pomogą skuteczniej komunikować pomysły, przekonywać do swoich rozwiązań, a także nauczą się budować przekonujące argumenty i konstruować logiczne linie argumentacyjne.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Domyślnie warsztat jest skierowany do kierowników projektów IT, lecz podstawy warsztatów argumentacji mogą również okazać się pomocne dla osób zarządzających na innych szczeblach organizacji. Szkolenie ma charakter wprowadzający i będą wyjaśnione zagadnienia i koncepcje od podstaw.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja).
-
W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile.
-
Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network
Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud
Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform
Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R.
-
W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu,  ResearchGate .

Program warsztatów

13:00-13:30 Wstęp, omówienie zasad,
13:30-14:00 Wprowadzenie do podstaw komunikacji,
14:00-14:30 Perswazja i manipulacja,
14:30-15:00 Oratorstwo, retoryka, erystyka, czyli sztuka dyskutowania,
15:00-16:00 Ćwiczenia praktyczne w grupach,
16:00-17:00 Ćwiczenia praktyczne w grupach.

* po każdej sekcji jest zaplanowana przerwa kawowa (10 min)

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.