#954

Sztuczna inteligencja – czy to zapowiedź świetlanej przyszłości czy jednak mamy się czego bać?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

 

 

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas tego warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne rozumienie terminu „sztuczna inteligencja” i terminów powiązanych, takich jak uczenie maszynowe, uczenie głębokie, inżynieria danych, etc. Zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia, wybrane implementacje w chmurze obliczeniowej, a także w ramach pracy w grupach omówimy możliwości jakie stwarza AI i potencjalne zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Domyślnie warsztat jest skierowany do członków zespołów projektowych różnych specjalności. Mile widziani są zarówno kierownicy projektów IT, managerowie, dyrektorowie, programiści, testerzy, wdrożeniowcy, inżynierowie wsparcia, etc. Szkolenie ma charakter wprowadzający i będzie realizowane w wymiarze warsztatowym (praca w grupach i dyskusja).
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja).
-
W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile.
-
Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network
Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud
Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform
Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R.
-
W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu,  ResearchGate .

Program warsztatów

09:00-09:30 Wstęp, omówienie zasad
09:30-10:00 Sztuczna inteligencja – definicja i pojęcia towarzyszące (uczenie maszynowe, uczenie głębokie, inżynieria danych)
10:00-11:00 Przegląd usług AI/ML na przykładzie chmury Azure
11:00-12:00 Możliwości AI – praca w grupach i wspólna dyskusja
12:00-13:00 Zagrożenia AI i sposoby radzenia sobie z nimi – praca w grupach i wspólna dyskusja

* po każdej sekcji jest zaplanowana przerwa kawowa (10 min)

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!