#952

Spokojny PM – warsztaty stoicyzmu stosowanego w pracy kierownika projektu

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

To szkolenie ma na celu przedstawienie kierownikom projektu praktycznych technik stoickich, które mogą pomóc w zarządzaniu projektami w sposób bardziej spokojny, efektywny i odporny na stres.

Stoicyzm to filozofia życia, która kładzie nacisk na kontrolowanie swoich reakcji na wydarzenia, radzenie sobie z trudnościami i zachowanie spokoju w obliczu wyzwań. Te wartości można zastosować w pracy kierownika projektu, aby osiągnąć lepsze wyniki, skuteczniejszą komunikację i redukcję stresu.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Domyślnie warsztat jest skierowany do kierowników projektów IT, lecz podstawy stoicyzmu mogą również okazać się pomocne dla osób zarządzających na innych szczeblach organizacji. Szkolenie ma charakter wprowadzający i będą wyjaśnione zagadnienia oraz koncepcje od podstaw.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja).
-
W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile.
-
Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network
Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud
Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform
Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R.
-
W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu,  ResearchGate .

Program warsztatów

09:00-09:30 Wstęp, omówienie zasad,
09:30-10:00 Poznanie głównych założeń i wartości stoicyzmu,
10:00-11:00 Techniki radzenia sobie z emocjami i stresem w trakcie projektów. Skupienie na kontroli nad reakcjami, zamiast nad kontrolą nad wydarzeniami,
11:00-12:00 Wypracowanie strategii planowania projektów w duchu stoicyzmu. Zrozumienie, jak dążyć do celów projektu, zachowując spokój,
12:00-13:00 Metody stoickie w podejmowaniu trudnych decyzji projektowych. Radzenie sobie z nieoczekiwanymi problemami i zmianami.

* po każdej sekcji jest zaplanowana przerwa kawowa (10 min)

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!