#903

[BEZPŁATNIE] Różne pokolenia, różne wyzwania, jeden zespół – jak zarządzać różnorodnością pokoleniową w zespole

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 9:00-13:00 (4 h) 🟢

Cztery pokolenia na rynku pracy, to bezprecedensowa sytuacja i wyzwanie zarządcze. Każde pokolenie zostało ukształtowane przez inne doświadczenia społeczne, polityczne i gospodarcze. Warto zrozumieć źródła różnic, by nie ulegać stereotypom, móc budować na tym co łączy, nie na tym, co dzieli. Podpowiem, o co i jak zadbać, by różne pokolenia efektywnie współpracowały.
UWAGA! Prowadząca reprezentuje pokolenie, które pamięta świat przed istnieniem Google’a 🙂

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Poznasz typowe cechy pokolenia BB, X, Y i Z oraz dowiesz się, co wpłynęło na te różnice,
- Poznasz wartości i potrzeby, które wpływają na zachowania i decyzje przedstawicieli różnych pokoleń,
- Dowiesz się, co wpływa na motywację i zaangażowanie w różnych pokoleniach,
- Nauczysz się dobierać styl i narzędzia komunikacji sprzyjające budowaniu porozumienia.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Zapraszam wszystkich, zwłaszcza menedżerów, liderów, przedstawicieli działów HR/P&C, którzy doświadczają różnorodności pokoleniowej w swoich miejscach pracy i zespołach, chcą się nawzajem zrozumieć oraz wykorzystać potencjał różnorodności w codziennej współpracy.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Otwarta głowa wystarczy,
- Jeżeli masz czas, polecam przed warsztatem oglądnąć film Nancy Meyers „Praktykant” (2015) z Robertem De Niro i Anne Hathaway w rolach głównych.

Wymagania techniczne/instalacyjne:
- Będziemy pracować warsztatowo z wykorzystaniem tablicy wirtualnej oraz dokumentów współdzielonych – dużo wygodniej pracować przy komputerze (tablet i smartfon słabo się sprawdzają),
- Wszystkie linki (z opcją anonimowego logowania) uczestnicy otrzymają w trakcie warsztatu.

Prowadzący

Agata Brataniec:

Trenerka biznesu, facylitatorka, konsultantka DISC D3, moderatorka Design Thinking, menedżerka. Przez 14 lat pracowała jako menedżer projektów i zespołów w mśp, ngo i korporacjach. Przez ostatnie 6 lat związana z zespołami IT. Od 4 lat facylitatorka (facylituje sesje projektowe i strategiczne). Współtworzy WSZECHwŚWIAT – społeczność absolwentów (trenerów, coachów, facylitatorów) Wszechnicy UJ. W pracy zespołowej najbardziej ceni różnorodność – charakterów, punktów widzenia, pomysłów. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał i moc możliwości, które wystarczy uwolnić.

Program warsztatów

I. Różnorodność pokoleniowa:
1. Cechy charakterystyczne pokoleń BB, X, Y i Z – doświadczenia, które ich
ukształtowały i wpłynęły na sposób zachowania,
2. Roszczeniowi, nietechniczni, zbyt wolni, niesamodzielni – jak nie ulegać stereotypom.
II. Wartości i potrzeby:
1. Wartości i potrzeby każdego z pokoleń – czego potrzebują, by efektywnie pracować.
III. Motywacja i zaangażowanie:
1. 2-czynnikowa teoria motywacji Herzberga oraz teoria motywacji Pinka,
2. Jak umacniać motywację i zaangażowanie różnych pokoleń.
IV. Komunikacja międzypokoleniowa:
1. Czynniki ułatwiające i utrudniające komunikację między przedstawicielami różnych pokoleń,
2. Przełamywanie barier komunikacyjnych i dopasowanie stylu komunikacji do odbiorcy.
V. Wpływ różnorodności na efektywność zespołów:
1. Zespoły jedno- i wielopokoleniowe,
2. Wielopokoleniowość – szansa, zagrożenie, konieczność? Analiza sytuacji.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.