#915

[ODWOŁANY] Ocena okresowa pracowników – jak się do niej przygotować i jak ją poprowadzić

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Początek roku to zazwyczaj czas podsumowań i tzw. ocen okresowych w zespołach. Na warsztacie dowiesz się, jak przygotować się i poprowadzić rozmowę oceniającą wyniki pracy pracownika tak, by to spotkanie wnosiło wartość dla dwóch stron – o co zadbać, a czego unikać i jaką strukturę powinno mieć takie spotkanie.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Dowiesz się jak, jako przełożony, powinieneś przygotować się do rozmowy z pracownikiem,
- Poznasz techniki, które pomagają uporządkować strukturę rozmowy i prowadzić ją w konstruktywny sposób,
- Dowiesz się, o co zadbać (i jak to zrobić) w całym procesie współpracy, by rozmowa okresowa stała się jej naturalnym elementem, a jej przedmiot i wyniki oceny nie były zaskoczeniem dla pracownika.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla menedżerów, liderów oraz osób zarządzających zespołami, które chcą dowiedzieć się, jak przygotować się i poprowadzić tzw. ocenę okresową oraz chcą poznać najlepsze praktyki, techniki/narzędzia, które wpierają proces oceny pracowniczej i ułatwiają prowadzenie rozmowy okresowej.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (może być nawet krótkie) będzie przydatne.

Wymagania techniczne/instalacyjne:
- Będziemy pracować warsztatowo z wykorzystaniem tablicy wirtualnej oraz dokumentów współdzielonych – dużo wygodniej pracować przy komputerze (tablet i smartfon słabo się sprawdzają),
- Wszystkie linki (z opcją anonimowego logowania) uczestnicy otrzymają w trakcie warsztatu.

Prowadzący

Agata Brataniec:

Trenerka biznesu, facylitatorka, konsultantka DISC D3, moderatorka Design Thinking, menedżerka. Przez 14 lat pracowała jako menedżer projektów i zespołów w mśp, ngo i korporacjach. Przez ostatnie 6 lat związana z zespołami IT. Od 4 lat facylitatorka (facylituje sesje projektowe i strategiczne). Współtworzy WSZECHwŚWIAT – społeczność absolwentów (trenerów, coachów, facylitatorów) Wszechnicy UJ. W pracy zespołowej najbardziej ceni różnorodność – charakterów, punktów widzenia, pomysłów. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał i moc możliwości, które wystarczy uwolnić.

Program warsztatów

I. Ocena okresowa – definicja i znaczenie w kontekście zarządzania zespołem:
1. Cele i częstotliwość ocen,
2. Formuły oceny pracowniczej,
3. Etapy oceny pracowniczej,
4. Odpowiedzialność przełożonego a odpowiedzialność działu HR.
II. Rozmowa okresowa (oceniająca wyniki pracy):
1. Tradycyjne i zwinne podejście do oceny pracy,
2. Kryteria oceny i oczekiwań,
3. Struktura rozmowy okresowej,
4. Dobre praktyki.
III. Prowadzenie rozmowy okresowej:
1. Bariery w komunikacji – po stronie pracownika i przełożonego,
2. Techniki skutecznej komunikacji i przełamywania barier,
3. Metody udzielania konstruktywnej (pozytywnej i korygującej) informacji zwrotnej,
4. Zarządzanie reakcjami pracowników na feedback.
IV. Konsekwencje rozmowy okresowej i oceny pracowniczej.
V. Planowanie działań rozwojowych:
1. Techniki coachingowe pomagające ustrukturyzować rozmowę (GROW, GOLD),
2. Kontraktowanie zasad i spodziewanych wyników pracy na kolejny okres rozliczeniowych.
VI. Wspólna baza dobrych praktyk.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.