#910

Jak zacząć przygodę z Azure DevOps?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Szkolenie wprowadza w meandry kompleksowego użytkowania narzędzia Azure DevOps pozwalającego na tworzenie i wdrażanie oprogramowania w kulturze DevOps. Szkolenie pozwoli na zrozumienie ogółu nowoczesnego podejścia do wytwarzania oprogramowania, a także uporządkowuje terminologię i narzędzia zgromadzone wokół tych technik. Zbudujemy pipeline w Azure DevOps i uruchomimy budowanie aplikacji na platformie Azure.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu zostaną poruszone poniższe zagadnienia:
- Omówienie i zrozumienie tematyki DevOps zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym,
- Zrozumienie koncepcji automatyzacji jako narzędzia podnoszącego efektywność zespołu i organizacji,
- Zrozumienie idei Continuous Integration i jej praktycznego zastosowania,
- Automatyzacja infrastruktury,
- Zarządzanie infrastrukturą w chmurze na przykładzie Microsoft Azure.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Uczestnikiem szkolenia mogą być osoby, które mają bezpośredni wpływ na organizację pracy (managerowie, architekci, liderzy zespołów) lub pośrednie oddziaływanie na nią (np. programiści, testerzy, inżynierowie wdrożenia bądź utrzymania).
Notatnik

Wymagania wstępne

Instalacyjne: subskrypcja Azure, konto Azure DevOps, VSCode, przeglądarka internetowa.

Kompetencyjne: wymagane jest doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu systemów IT w jakiejkolwiek roli.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja). W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile. Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R. W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w  Academia.edu,  ResearchGate.

Program warsztatów

1. DevOps – wprowadzenie i rys historyczny:
a. Rys historyczny,
b. C.A.L.M.S..
2. Wybrane fundamenty DevOps:
a. Ciągła integracja,
b. Ciągłe testowanie,
c. Ciągłe wdrożenia,
d. Ciągły monitoring.
3. Kultura wspierająca DevOps:
a. Praca w grupach.
4. Wprowadzenie do wdrażania kodu w metodyce DevOps przy użyciu narzędzia Azure DevOps:
a. Organizacja i projekt,
b. Użytkownicy i grupy,
c. Repozytorium kodu,
d. Pipeline,
e. Praca z sekretami.
f. Wdrożenia.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.