#642

Helm jako natywny manager pakietów w Kubernetes – wprowadzenie

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 14:00-18:00 (4h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawy obsługi narzędzia Helm w środowisku Kubernetes. Zaprezentowana zostanie architektura Helm, budowa chartów, pokazane możliwości i ograniczenia narzędzia podczas praktycznego deploymentu. Szkolenie ma charakter wprowadzający i typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla osób chcących zapoznać się z możliwościami narzędzia Helm w ramach Kubernetes.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł
Podstawowa wiedza IT.
Zainstalowany Docker i Kubernetes na lokalnej maszynie.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (resocjalizacja, filozofia, socjologia, kognitywistyka, informatyka).

W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile. Certyfikaty: MCSA, MCSE, CKA, AgilePM, PRINCE2, ITIL.

W obszarze akademickim – pracownik naukowy WBST w Warszawie, Kierownik Instytutu Badawczego, Kierownik Studiów Online. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w Academia.edu, ResearchGate.

Program warsztatów

14:00-14:30 Wstęp, omówienie zasad
14:30-14:50 Sprawdzenie środowiska
14:50-15:00 Przerwa kawowa
15:00-15:20 Omówienie wybranych doświadczeń z Kubernetes
15:20-15:50 Architektura Helm
15:50-16:00 Przerwa kawowa
16:00-16:20 Helm charts
16:20-16:50 Wspólny deployment aplikacji
16:50-17:00 Przerwa kawowa
17:00-17:30 Wspólny deployment aplikacji
17:30-18:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.