#662

Helm jako natywny manager pakietów w Kubernetes – wprowadzenie

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 14:00-18:00 (4h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawy obsługi narzędzia Helm w środowisku Kubernetes. Zaprezentowana zostanie architektura Helm, budowa chartów, pokazane możliwości i ograniczenia narzędzia podczas praktycznego deploymentu. Szkolenie ma charakter wprowadzający i typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa).
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla osób chcących zapoznać się z możliwościami narzędzia Helm w ramach Kubernetes.
Notatnik

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i otwarty umysł
Podstawowa wiedza IT.
Zainstalowany Docker i Kubernetes na lokalnej maszynie.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja). W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile. Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R. W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w  Academia.edu,  ResearchGate.

Program warsztatów

14:00-14:30 Wstęp, omówienie zasad
14:30-14:50 Sprawdzenie środowiska
14:50-15:00 Przerwa kawowa
15:00-15:20 Omówienie wybranych doświadczeń z Kubernetes
15:20-15:50 Architektura Helm
15:50-16:00 Przerwa kawowa
16:00-16:20 Helm charts
16:20-16:50 Wspólny deployment aplikacji
16:50-17:00 Przerwa kawowa
17:00-17:30 Wspólny deployment aplikacji
17:30-18:00 Podsumowanie i zakończenie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.