#856

„From Zero to Hero” – wprowadzenie do Kubernetesa i pokrewnych technologii

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu omówimy podstawy konteneryzacji przy wykorzystaniu Kubernetes i technologii pokrewnych takich jak: Docker, Helm, Kustomize, Kured, Istio, etc. Zaprezentowana zostanie architektura kontenerów, podstawowe typy zasobów Kubernetes, budowa chartów helmowych, praca z rozszerzeniami typu Kured, Kustomize, Istio, a także pokazane możliwości oraz ograniczenia narzędzi podczas praktycznego deploymentu. Szkolenie ma charakter wprowadzający i typowo warsztatowy (wymagana komunikacja dwukierunkowa), choć zarazem to próba kompleksowej prezentacji różnych rozwiązań kontenerowych.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest dedykowany dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę IT o podstawy konteneryzacji. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza ani umiejętności programistyczne. Szkolenie ma charakter wprowadzający i będą wyjaśnione zagadnienia oraz koncepcje od podstaw.
Notatnik

Wymagania wstępne

Na czas warsztatu prosimy o zainstalowanie:
- Visual Studio Code lub inne ISE/IDE (Atom, Sublime, etc.),
- Docker Desktop,
- Kubernetes-CLI,
- Helm,
- Kustomize,
- Istio.

Prowadzący

Przemysław Chmielecki:

Specjalista IT i wykładowca akademicki. Absolwent 5 kierunków (informatyka, kognitywistyka, filozofia, socjologia, resocjalizacja). W obszarze IT specjalista w zakresie chmury obliczeniowej (Azure, AWS, GCP), infrastruktury serwerowej, wirtualizacji, konteneryzacji, automatyzacji, skryptowania, DevOps i Scrum/Agile. Certyfikaty: Azure Solutions Architect Expert, Azure DevOps Engineer Expert, Azure Network Engineer Associate, Azure Security Engineer Associate, Azure AI Engineer Associate, AWS Cloud Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Certified Kubernetes Administrator, Terraform Certified Associate, AgilePM, PRINCE2, ITIL, M_o_R. W obszarze akademickim – pracownik naukowy kilku warszawskich uczelni. Zainteresowania naukowe: Science Technology Studies (STS), szkolnictwo wyższe i uniwersytet. Publikacje dostępne w  Academia.edu,  ResearchGate.

Program warsztatów

09:00-09:30 Wstęp, omówienie zasad,
09:30-10:00 Sprawdzenie środowiska,
10:00-11:00 Wirtualizacja i podstawy konteneryzacji,
11:00-12:00 Wprowadzenie do Dockera,
12:00-13:30 Wprowadzenie do Kubernetes,
13:30-14:30 Kubernetes w różnych chmurach,
14:30-15:00 Wprowadzenie do Helm,
15:00-15:30 Wprowadzenie do Kured,
15:30-16:00 Wprowadzenie do Kustomize,
16:00-16:30 Wprowadzenie do Istio,
16:30-17:00 Podsumowanie i zakończenie.

* po każdej sekcji jest zaplanowana przerwa kawowa (10 min) i jedna przerwa obiadowa (20 min)

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.