#882

Co zrobić, gdy pracownik „nie dowozi”? – jak temu przeciwdziałać i jak egzekwować realizację zadań

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 10:00-14:00 (4 h) 🟢

„Egzekwowanie” to słowo o silnym nacechowaniu emocjonalnym – „cięższy kaliber” zarządczy. Nie zawsze trzeba uciekać się do rozwiązań o takim charakterze.

Problemy z realizacją zadań według ustalonych parametrów w większości przypadków nie wynikają ze złej woli pracowników. Są konsekwencją braku wiedzy i doświadczenia, niezrozumienia kontekstu organizacyjnego, demotywacji, rozproszonej odpowiedzialności i nieuporządkowanego procesu delegowania.

Co i jak uporządkować, aby uniknąć problemów oraz jak motywować pracowników i jak w razie konieczności egzekwować realizację zobowiązań – te tematy poruszymy podczas warsztatu.

 

Żarówka

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu dowiesz się, jak uporządkować proces delegowania, aby pracownicy realizowali powierzone zadania według ustalonych parametrów oraz jak i kiedy prowadzić rozmowy motywujące i dyscyplinujące.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla menedżerów oraz osób, które kierują pracą zespołów i które na co dzień mierzą się z wyzwaniem, jakim jest egzekwowanie realizacji zadań.
Notatnik

Wymagania wstępne

Zapraszam osoby, które mierzą się z wyzwaniem, jakim jest egzekwowanie realizacji zadań oraz te, które będą się z tym mierzyć w nowej roli, na nowym stanowisku.

Prowadzący

Agata Brataniec:

Trenerka biznesu, facylitatorka, konsultantka DISC D3, moderatorka Design Thinking, menedżerka. Przez 14 lat pracowała jako menedżer projektów i zespołów w mśp, ngo i korporacjach. Przez ostatnie 6 lat związana z zespołami IT. Od 4 lat facylitatorka (facylituje sesje projektowe i strategiczne). Współtworzy WSZECHwŚWIAT – społeczność absolwentów (trenerów, coachów, facylitatorów) Wszechnicy UJ. W pracy zespołowej najbardziej ceni różnorodność – charakterów, punktów widzenia, pomysłów. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał i moc możliwości, które wystarczy uwolnić.

Program warsztatów

1. Od planu przez delegację zadań i obowiązków po rozliczenie i egzekucję wykonania

2. Dlaczego pracownicy „nie dowożą”?

3. O co powinien zadbać menedżer, aby uniknąć problemów związanych z realizacją zadań w zespole?

4. Konstruktywna informacja zwrotna

5. Trudne rozmowy z pracownikami

6. Rozmowa motywująca a rozmowa dyscyplinująca

7. Egzekwowanie realizacji

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.