#920

[ODWOŁANE] Cele indywidualne i zespołowe – zarządzanie przez cele i kaskadowanie celów w zespole

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

Menedżerowie, z którymi rozmawiam, coraz częściej zwracają uwagę na brak współpracy w swoich zespołach. Równocześnie, obserwuję w wielu firmach tendencję do indywidualizacji pracy (koncentracji na indywidualnych celach i zadaniach). Można spytać o brakujący element – to często brak celów zespołowych skorelowanych z celami indywidualnymi.
Podczas warsztatu spojrzymy na koncepcję zarządzania przez cele w kontekście motywacji 3.0. Przedstawię dwa podejścia do zarządzania przez cele (MBO oraz OKR) oraz kilka technik formułowania celów. Będziemy pracować w formule warsztatowej – zapraszam do dzielenia się doświadczeniami i wykorzystania tego czasu, by „popróbować” różnych metod, a następnie wybrać te, które najlepiej pasują do Waszego kontekstu zawodowego.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Uporządkujesz i pogłębisz wiedzę nt. specyfiki pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej,
- Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na motywację pracowników oraz dlaczego jest to ważne w kontekście wyznaczania celów i zarządzania przez cele,
- Poznasz narzędzia oraz techniki pomagające budować system celów indywidualnych i zespołowych, oraz nauczysz się wykorzystywać je w codziennej praktyce zawodowej.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat dla wszystkich, którzy zarządzają zespołami – zarówno menedżerów/ek i liderów/ek, jak i HR, Business Partnerów/ek.

Przyda się doświadczenie w zarządzaniu zespołami (acz nie jest to warunek konieczny do udziału w warsztacie).
Notatnik

Wymagania wstępne

Będziemy pracować warsztatowo z wykorzystaniem tablicy wirtualnej oraz dokumentów współdzielonych – dużo wygodniej pracować przy komputerze (tablet i telefon słabo się sprawdzają).

Wszystkie linki (z opcją anonimowego logowania) uczestnicy/czki otrzymają w trakcie warsztatu.

Prowadzący

Agata Brataniec:

Trenerka biznesu, facylitatorka, konsultantka DISC D3, moderatorka Design Thinking, menedżerka. Przez 14 lat pracowała jako menedżer projektów i zespołów w mśp, ngo i korporacjach. Przez ostatnie 6 lat związana z zespołami IT. Od 4 lat facylitatorka (facylituje sesje projektowe i strategiczne). Współtworzy WSZECHwŚWIAT – społeczność absolwentów (trenerów, coachów, facylitatorów) Wszechnicy UJ. W pracy zespołowej najbardziej ceni różnorodność – charakterów, punktów widzenia, pomysłów. Wierzy, że każdy ma w sobie potencjał i moc możliwości, które wystarczy uwolnić.

Program warsztatów

Moduł I: Wprowadzenie:
1. Grupa czy zespół? – Cechy pracy grupowej i zespołowej w kontekście wyznaczania celów.
Moduł II: Dlaczego cele są ważne:
1. Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna,
2. Motywacja 3.0.
Moduł III: Grupy celów:
1. Misja, wizja, wartości – fundament celów zespołowych i indywidualnych,
2. Typologia celów.
Moduł IV: Zarządzanie przez cele:
1. MBO – klasyczny model zarządzania przez cele,
2. OKR – model zarządzania przez wyzwania,
3. Techniki formułowania celów,
4. Cele zespołowe i cele indywidualne,
5. Kaskadowanie celów – jak i kiedy.
Moduł V: Priorytety:
1. Metody nadawania priorytetów.
Moduł VI: Rozliczanie z wyników:
1. Monitorowanie zamiast kontroli,
2. Rozliczanie z wyników,
3. Celebracja osiągnięć i nagrody.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.