#372

Wprowadzenie do Pythona

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Dzięki swojej prostej składni oraz bogatym zestawie bibliotek znalazł miejsce w takich dziedzinach jak analiza danych, uczenie maszynowe, aplikacje internetowe oraz wielu innych.

Warsztat Wprowadzenie do Pythona obejmuje zapoznanie się z podstawami tego języka programowania. Program szkolenia obejmuje niezbędną teorię oraz zestawy ćwiczeń pozwalające na wypróbowanie poznanych zagadnień w praktyce. Warsztat powstał jako aktualizacja i dopasowanie do bieżących potrzeb wielokrotnie realizowanego w ramach Stacji IT warsztatu Python – szybki start.

Partner:

Kodołamacz

Miło nam poinformować, że partnerem warsztatów jest **Kodołamacz.** „Wprowadzenie do Pythona” jest idealnym wstępem do rozpoczęcia bootcapmu Data Science, dlatego dla każdej osoby biorącej udział w powyższym warsztacie Stacji IT, nasz partner oferuję **zniżkę** – przy zapisie i udziale w kursie prowadzonym przez **Kodołamacza** od ceny zostanie odjęta równowartość zakupionego biletu.

Szczegółowe informacje o programie bootcampu dostępne pod poniższym linkiem.

Żarówka

Czego się nauczysz?

'- poznasz składnię języka Python,
- typy danych charakterystyczne dla tego języka wraz z przykładami ich zastosowania,
- środowisko pracy interaktywnej Jupyter Notebook,
- nauczysz się korzystać w pracy z modułów zewnętrznych.
Notatnik

Wymagania wstępne

'- podstawowa znajomość dowolnego języka programowania,
- znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienna, funkcja, pętla itp.)a,
- znajomość obsługi komputera wyposażonego w wybrany system operacyjny wraz z podstawową obsługą linii poleceń Windows, macOS, Linux.

Prowadzący

Michał Gałka:

Inżynier oprogramowania, dawniej związany z systemami wbudowanymi, obecnie pracujący przy rozwoju projektu KernelCI (https://kernelci.org) - rozproszonej platformy do automatyzacji testów jądra Linux. Programuje głównie w językach Python i C. Doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych zespołach, pracując w Polsce i poza nią. Z Pythonem związany od ponad 10 lat. Trener w firmie Sages oraz prelegent konferencji IT.

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie
  1. Obszary zastosowań języka Python
 2. Środowisko interaktywne Jupyter Notebook
  1. Podstawy pracy z interpreterem
 3. Podstawowe elementy języka
  1. Składnia języka Python
  2. Zmienne i podstawowe typy danych w języku Python
  3. Podstawowe operacje na danych
 4. Złożone typy danych
  1. Krotki, listy, słowniki
   1. Cechy w/w struktur danych.
   2. Operatory charakterystyczne dla tych typów danych.
   3. Operatory indeksowania oraz slice.
  2. Łańcuchy znaków
   1. Operatory dla typów znakowych.
   2. Typy łańcuchów znaków i różnice między nimi.
   3. Formatowanie łańcuchów znaków.
  3. Typy zmienne (ang. mutable) i niezmienne (ang. immutable) w języku Python
 5. Sterowanie przebiegiem programu
  1. Instrukcje warunkowe
  2. Pętle (for, while)
 6. Funkcje
  1. Definiowanie i wywoływanie funkcji.
  2. Parametry pozycyjne i nazwane funkcji.
  3. Wartości domyślne parametrów.
 7. Obsługa plików.
  1. Pliki binarne i tekstowe
  2. Operacje na plikach

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.
**Rejestracja dostępna bezpośrednio pod poniższym [linkiem.](https://app.evenea.pl/event/python1605)**

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.