#875

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Procesy biznesowe są nieodłączną częścią każdego biznesu. Działanie każdej organizacji jest opisane procesami biznesowymi, niezależnie od tego, czy są udokumentowane czy nie.
Dojrzałe organizacje dokumentują swoje procesy biznesowe w postaci testu lub modeli, co pozwala na zarządzanie aktualnym wykonaniem procesów oraz na ich optymalizację
Aby te czynności były możliwe, pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie procesów, zrozumienie jego składowych, przebiegu oraz uczestników, a następnie udokumentowanie stanu wiedzy.

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i środków umożliwiających właściwą identyfikację procesów biznesowych i ich udokumentowania. Omówimy, w jaki sposób postrzegać procesy biznesowe, jakie elementy składają się na proces biznesowy i w jaki sposób procesy biznesowe można modelować, zarówno przy użyciu bardzo prostych metod, jak metody czysto opisowe, jak i przy użyciu formalnych notacji do modelowania.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- jak identyfikować procesy biznesowe i ich poszczególne elementy
- jak modelować procesy biznesowe przy użyciu prostych metod
- jak komunikować się z interesariuszami w odniesieniu do procesów biznesowych
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

- Osoby zajmujące się opisywaniem procesów biznesowych, osoby reprezentujące biznes, które chcą nauczyć się myśleć o wykonywanych przez siebie zadaniach w sposób procesowy.
- Osoby na stanowiskach analityka biznesowego, zajmujące się tworzeniem rozwiązań dla określonych obszarów biznesowych, pragnące uzyskać podstawowe informacje o tym, na czym polega proces biznesowy i w jaki sposób możemy go przedstawiać.
Notatnik

Wymagania wstępne

- utworzone konto na visual paradigm online (free)
- utworzone konto na MIRO

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami.
Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Program warsztatów

  1. Koncepcja procesu biznesowego
  2. Identyfikacja procesów biznesowych
  3. Elementy procesu
  4. Modelowanie procesów biznesowych
  5. Walidacja modelu

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.