#976

Wprowadzenie do API OpenAI GPT-4 oraz biblioteki Langchain

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-13:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

W czasie warsztatu nauczysz się jak użyć GPT-4 w istniejących aplikacjach oraz jak umożliwić AI dostęp do Internetu, własnej bazy danych lub REST API. Nauczysz się też, jak przy użyciu Langchain połączyć AI z istniejącą aplikacją i pozwolić AI wykonywać operacje na bazie danych, REST API lub plikach.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla programistów znających Pythona i chcących się nauczyć jak dodać AI do rozwijanych przez siebie produktów.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Zainstalowany i działający Jupyter Notebook,
- Konto na platformie OpenAI (może być darmowy trial, koszt korzystania z API w czasie warsztatu nie powinien przekroczyć 2 USD).
- Będziemy używać Pythonowej biblioteki Langchain oraz API OpenAI. Wymagane będzie posiadanie konta na platformie OpenAI (platform.openai.com) – może być darmowe. Nie jest wymagane uzyskanie dostępu przez API do GPT-4, wystarczy GPT-3, ponieważ w obu przypadkach Langchain działa tak samo. Przyda się również Jupyter Notebook w celu uruchamiania przykładów i pracy własnej.

Ponieważ platforma OpenAI nie zawsze działa stabilnie, w przypadku jej niedostępności w czasie warsztatu będziemy omawiać kod pokazywany na slajdach.

Prowadzący

Bartosz Mikulski:

Data engineer (specjalizuje się w użyciu PySpark na platformie AWS), prelegent (Data Natives, LambdaDays oraz meetupy), blogger (https://mikulskibartosz.name). Współorganizator meetupów Poznan Software Craft Group oraz (już nieistniejącego) Poznan Scala User Group.

Program warsztatów

1. Jak użyć API OpenAI w Pythonie,
2. Biblioteka Langchain. Szablony oraz połączenie z OpenAI,
3. Alternatywne implementacje AI w Langchain,
4. Wprowadzenie do prompt engineering,
5. Jak użyć Langchain do interakcji z innym oprogramowaniem (Langchain agent + Langchain tools),
6. Jak napisać własną implementację narzędzi dla Langchain,
7. Użycie modułu pamięci w Langchain – zamiana pojedynczej interakcji w rozmowę.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!