#946

Wprowadzenie do Analizy Biznesowej od potrzeby do rozwiązania

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

 

Podczas warsztatu w sposób interaktywny poprzez pracę nad przykładowym casem poznasz jak wygląda praca analityka biznesowego w tym takie zagadnienia jak UX Design, modelowanie, inżynieria wymagań. Warsztat pozwoli więc na to żeby nie tylko dowiedzieć się jakie kompetencje są potrzebne do efektywnej pracy w roli analityka biznesowego, ale będzie również okazją do rozpoczęcia lub kontynuacji praktycznej pracy nad rozwojem tych umiejętności.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Czym jest analiza biznesowa. Jak wygląda praca analityka biznesowego w zależności od stosowanej w organizacji metodyki zarządzania projektami – Agile, Scrum, Waterfall. Jakie są podstawowe zasady projektowania UX i dlaczego ich znajomość jest ważna dla analityka biznesowego. Jakie kompetencje są najbardziej potrzebne w pracy analityka biznesowego i w jaki sposób je rozwijać.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla osób zainteresowanych pełnieniem roli analityka biznesowego w projektach IT.
Notatnik

Wymagania wstępne

Ciekawość świata 😉

Prowadzący

Bartłomiej Schmidt:

Od 15 lat pracuję w branży IT. Pełniłem rolę analityka biznesowego, a także kierownika projektów i testera. Pracowałem zarówno w projektach agilowych (SCRUM, Kanban) jak i waterfallowych. Projekty w których brałem udział dotyczyły głównie branży finansowej oraz sektora organizacji pozarządowych.
W pracy analityka biznesowego często stosowałem metody User Experience Design. Posiadam duże doświadczenie w prototypowaniu zarówno low- jak i high-fidelity. Używane przeze mnie narzędzia to Balsamiq, Axure RP i Adobe XD. Jako analityk biznesowy poznałem też notacje UML i BPMN.
Posiadam certyfikaty: PMP, Prince 2 Practitioner, Professional Scrum Master I.

Program warsztatów

  1. Wstęp i omówienie przebiegu warsztatu
  2. Czy istnieje definicja analizy biznesowej?
  3. Inżynieria wymagań
  4. Tworzenie modeli systemów informatycznych
  5. Czym jest User Experience Design?
  6. Kompetencje analityka biznesowego
  7. Narzędzia analizy biznesowej
  8. Podsumowanie warsztatu

 

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.