#24

User Experience: Metody projektowania i weryfikacji MVP

Naucz się projektować aplikacje i usługi koncentrując się zarówno na potrzebach Twoich użytkowników, jak i na zarządzaniu strategicznym rozwoju produktu. Maksymalizuj szanse na jego sukces wykorzystując narzędzia Lean UX.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich pracujących w obszarze IT, zarówno po stronie biznesowej (Product Owners, Product Managers, Project Managers, UX/UI Designers, Business Analysts), jak i technicznej (Software Developers, Quality Assurance Engineers, Operators). Podczas zajęć będziemy poruszać przede wszystkim tematy strategiczne i koncepcyjne, więc wiedza dotycząca konkretnej technologii nie jest wymagana.

Podczas rozwoju produktów IT powstaje ponad 60% funkcjonalności, które są nieużywane lub prawie nieużywane przez użytkowników. Zatem większość pracochłonności poświęcana jest zadaniom, które nie mają uzasadnienia biznesowego, lub takim, które podczas konfrontacji z użytkownikami końcowymi, nie spełniają ich oczekiwań i przez to nie zapewniają zwrotów z inwestycji.

Jaki proces projektowania aplikacji i usług z obszaru IT maksymalizuje szanse na opłacalność inwestycji? Zderzenie ze sobą dwóch modeli pracy, czyli User Centered Design wraz z podejściem typu Lean zaowocowało stworzeniem skutecznego sposobu opracowywania i weryfikacji efektywności rynkowej produktu przy jednoczesnej minimalizacji nakładów na rozwój i jego wdrożenie.

Podczas warsztatów poznasz model projektowania Minimum Viable Product przy użyciu metody Story Mapping. Dzięki temu:
– zapoznasz się z podstawami projektowania UX,
– nauczysz się patrzeć na produkty i usługi z obszaru IT z punktu widzenia Klienta końcowego,
– opanujesz podstawy metod weryfikacji biznesowej wizji i pomysłów na nowe funkcjonalności i usługi.

Prowadzący

Łukasz Szadkowski:

konsultant User Experience z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze IT. Współpracuje z największymi organizacjami w Polsce (m.in. Orange, T-Mobile, Empik, RWE, Generali, Bank Millennium) w budowaniu strategii UX. Bierze udział w najbardziej zaawansowanych projektach UX na rynku polskim i europejskim. Aktualnie Product Design Manager w Glase FinTech AB, szwedzkim start-upie finansowo-technologicznym.

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie.
 2. Budowa MVP przy użyciu Story Mapping (praca w grupach):
  • badanie potrzeb użytkowników,
  • definiowanie głównego celu aplikacji,
  • opracowywanie podstawowych procesów w aplikacji,
  • przygotowanie najważniejszych funkcjonalności,
  • priorytetyzacja funkcjonalności,
  • definiowanie MVP.
 3. Prezentacja i omówienie projektów.
 4. Metody weryfikacji MVP.
 5. Podsumowanie warsztatów.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.