#106

Tworzenie aplikacji Java z Apache Cassandra

Baza danych NoSQL Cassandra została zaprojektowana do obsługi dużych zbiorów danych, sięgających do petabajtów. Jest to odpowiedź na popularność Big Data i rosnących wymagań stawianych przed bazami danych – od mediów społecznościowych, przez wielkie przedsięwzięcia naukowe jak LHC, po rozwiązania IoT. Ze względu na swoją licencję (Apache Licence) i liniową skalowalność jest wartym uwagi narzędziem zarówno dla wielu nowych projektów, jak i migracji istniejących. Warsztat koncentruje się na wykorzystaniu praktycznym bazy danych w projekcie napisanym w języku Java. Uczestnicy praktycznie zapoznają się z architekturą Cassandry, podstawami modelowania w niej oraz sterownikiem DataStax w wersji dla Javy tworząc aplikację służącą do tworzenia ankiet online.

Od uczestników wymagana jest minimalna orientacja w relacyjnych bazach danych oraz umiejętność programowania w Javie. Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z własnego sprzętu (wymagany komputer z min. 8GB RAM i zainstalowanymi: Python w wersji 2.x, JDK 8 oraz Dockerem). Dostęp do internetu jest mocno zalecany.

Na warsztacie zapewniamy dostęp do wody, kawy, herbaty. Ok. godziny 13:00 pizza dla uczestników.

Prowadzący

Amadeusz Kosik:

Software architekt i developer specjalizujący się w tworzeniu aplikacji rozproszonych w języku Scala oraz trener w zakresie rozwiązań przetwarzania Big Data (Apache Cassandra, Apache Spark). W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań przetwarzania strumieniowego danych oraz uczenia maszynowego.

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie do Apache Cassandra
  • Problemy przy przetwarzaniu Big Data
  • Cassandra na tle baz NoSQL
  • Instalacja, uruchamianie, podstawowe narzędzia
 2. Cassandra – model danych
  • Fizyczny model danych
  • Tworzenie schematów i partycjonowanie danych
 3. Język CQL – podstawowe operacje
  • DDL
  • CRUD
 4. Sterownik DataStax dla języka Java

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.