#870

Rozwijanie domeny z wykorzystaniem Domain-Driven Design i Test-Driven Development

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

 

Podczas warsztatów będziesz miał/a okazję wykorzystać technikę Test-Driven Development oraz wzorce taktyczne Domain-Driven Design do stworzenia dobrze odseparowanego, przetestowanego kodu zawierającego logikę biznesową. Dzięki wykorzystaniu wspomnianych narzędzi nauczysz się, jak pisać testy, które pomagają w refaktoryzacji oraz rozwoju domeny tworzonej aplikacji.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Jak efektywnie wykorzystywać technikę Test-Driven Development,
- W jaki sposób pisać testy ułatwiające rozwój oraz refaktoryzację kodu,
- Jak definiować granice obiektów biznesowych wykorzystując wzorce taktyczne Domain-Driven Design,
- Jak pisać kod oraz testy będące dokumentacją logiki naszej aplikacji.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany do programistów, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób projektować oraz testować logikę biznesową,
tak, aby w jak największym stopniu pozostawała odizolowana od wykorzystywanych bibliotek i frameworków.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Wymagana jest podstawowa znajomość programowania obiektowego oraz testowania,
- Przykłady będą tworzone w języku Java z wykorzystaniem JUnit 5.

Prowadzący

Sebastian Malaca:

Sebastian jest doświadczonym programistą specjalizującym się w programowaniu i projektowaniu obiektowym oraz technikach i praktykach pozwalających tworzyć kod wysokiej jakości. Interesuje się testowaniem, programowaniem obiektowym, inżynierią oprogramowania oraz zwinnym podejściem do wytwarzania oprogramowania. Ponadto jest prelegentem (JDD, GeeCon, Confitura, Devoxx, etc.), blogerem (Let's talk about Java) oraz jednym z autorów na blogach dotyczących programowania (DZone, JavaCodeGeeks).

Program warsztatów

1. Czym jest Test-Driven Development,
2. Krótki przegląd taktycznych wzorców Domain-Driven Design,
3. Projektowanie domeny z wykorzystaniem testów,
4. Refaktoryzacja, a ciągłe poznawanie domeny.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.