#191

Python – szybki start

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Znalazł swoje zastosowanie w szeregu dziedzin takich jak: aplikacje web, administracja systemami, analiza danych oraz uczenie maszynowe. „Python – Szybki Start” to warsztat dający możliwość zaznajomienia się z podstawami pracy w tym języku.

Program warsztatu obejmuje zapoznanie się z językiem Python w stopniu pozwalającym na samodzielne pisanie skryptów. Program warsztatu oprócz niezbędnej teorii zawiera także zestaw ćwiczeń pozwalających zastosować w praktyce poznawane zagadnienia.

Podczas warsztatu zapewniamy dostęp do kawy, herbaty, wody. W porze obiadowej zapewniamy pizzę w wersji mięsnej lub wegetariańskiej.

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu:
- poznasz składnię języka Python,
- nauczysz się instalować zewnętrzne moduły,
- poznasz typowe dla Pythona typy danych i nauczysz się manipulować nimi,
- nauczysz się wykorzystywać w pracy moduły biblioteki standardowej oraz moduły zewnętrzne.
Notatnik

Wymagania wstępne

Wymagana jest:
- Znajomość obsługi komputera wyposażonego w wybrany system operacyjny wraz z podstawową obsługą linii poleceń: Windows, macOS, Linux.
- Podstawowa znajomość dowolnego języka programowania:
- Znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienna, funkcja, pętla itp.).

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Prowadzący

Michał Gałka:

Inżynier oprogramowania, dawniej związany z systemami wbudowanymi, obecnie pracujący przy rozwoju projektu KernelCI (https://kernelci.org) - rozproszonej platformy do automatyzacji testów jądra Linux. Programuje głównie w językach Python i C. Doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych zespołach, pracując w Polsce i poza nią. Z Pythonem związany od ponad 10 lat. Trener w firmie Sages oraz prelegent konferencji IT.

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie.
  1. Obszary zastosowań języka Python.
  2. Instalacja zewnętrznych pakietów i środowiska wirtualne.
  3. Podstawy pracy z interpreterem.
  4. IPython jako wygodna alternatywa dla standardowego interpretera.
 2. Podstawowe elementy języka.
  1. Składnia języka Python.
  2. Zmienne i podstawowe typy danych: string, int, float.
   1. Zakres widoczności zmiennych.
  3. Podstawowe konstrukcje programistyczne:
   1. Zmienne.
   2. Instrukcje warunkowe.
   3. Pętle for i while.
   4. Podstawy pracy z funkcjami.
 3. Typy danych c.d.
  1. Krotki, listy, słowniki:
   1. Cechy w/w struktur danych.
   2. Operatory charakterystyczne dla tych typów danych.
   3. Operatory indeksowania oraz slice.
  2. Łańcuchy znaków:
   1. Operatory dla typów znakowych.
   2. Typy łańcuchów znaków i różnice między nimi.
   3. Formatowanie łańcuchów znaków.
  3. Typy zmienne (ang. mutable) i niezmienne (ang. immutable).
 4. Funkcje.
  1. Definiowanie i wywoływanie funkcji.
  2. Parametry pozycyjne i nazwane funkcji.
  3. Wartości domyślne parametrów.
  4. Funkcje o zmiennej ilości parametrów.*
 5. Obsługa plików.
  1. Bliki binarne i tekstowe.
  2. Kodowanie znaków w plikach tekstowych.*
 6. Struktura programów Python.
  1. Moduły i pakiety.
  2. Zakres widoczności zmiennych.
  3. Co to jest __main__()?
 7. Podstawy programowania obiektowego.*
  1. Koncepcja programowania obiektowego.
  2. Klasy i ich struktura.
  3. Dziedziczenie.

*Zagadnienie dodatkowe, które zostanie omówione podczas warsztatu, pod warunkiem, że wystarczy na nie czasu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.