#549

Python – krok drugi

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Warsztat ma charakter przekrojowy obejmuje elementy języka charakterystyczne dla języka Python oraz pewne zapoznanie się z popularnymi i przydatnymi mechanizmami dostarczanymi przez bibliotekę standardową oraz pakiety zewnętrzne.
Notatnik

Wymagania wstępne

1. Znajomość podstaw programowania w języku Python:
- składnia, wcięcia, formatowanie
- sterowanie przebiegiem programu (`for`, `while`, `if`)
- funkcje (`def`)
2. Podstawowa znajomość programowania zorientowanego obiektowo
3. Pisanie i uruchamianie własnych skryptów
Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Prowadzący

Michał Gałka:

Inżynier oprogramowania, dawniej związany z systemami wbudowanymi, obecnie pracujący przy rozwoju projektu KernelCI (https://kernelci.org) - rozproszonej platformy do automatyzacji testów jądra Linux. Programuje głównie w językach Python i C. Doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych zespołach, pracując w Polsce i poza nią. Z Pythonem związany od ponad 10 lat. Trener w firmie Sages oraz prelegent konferencji IT.

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie
  1. Omówienie zakresu warsztatu i sposobu pracy
  2. Przegląd zagadnień
  3. Wirtualne środowiska pracy (`virtualenv`)
 2. Programowanie obiektowe w języku Python
  1. Klasy i ich instancje
  2. dziedziczenie
  3. przeciążanie operatorów
 3. Elementy języka charakterystyczne dla języka Python
  1. list/słowniki składane i wyrażenia generujące
  2. Dekoratory
  3. Generatory
 4. Testy jednostkowe w języku Python
  1. Moduł `unittest`
  2. Pakiet `pytest
 5. Praca z REST API
  1. Moduły: `requests`, `json`, `lxml`
 6. Dystrybucja własnych programów
  1. Do czego służy `requirements.txt`?
  2. Moduł `setuptools`

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.