#795

Python – krok drugi

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Warsztat ma charakter przekrojowy. Obejmuje elementy języka charakterystyczne dla języka Python oraz pewne zapoznanie się z popularnymi i przydatnymi mechanizmami dostarczanymi przez bibliotekę standardową, oraz pakiety zewnętrzne.
Notatnik

Wymagania wstępne

1. Znajomość podstaw programowania w języku Python:
- składnia, wcięcia, formatowanie,
- sterowanie przebiegiem programu (`for`, `while`, `if`),
- funkcje (`def`).
2. Podstawowa znajomość programowania zorientowanego obiektowo.
3. Pisanie i uruchamianie własnych skryptów.

Prowadzący

Michał Gałka:

Inżynier oprogramowania, dawniej związany z systemami wbudowanymi, obecnie pracujący przy rozwoju projektu KernelCI (https://kernelci.org) - rozproszonej platformy do automatyzacji testów jądra Linux. Programuje głównie w językach Python i C. Doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych zespołach, pracując w Polsce i poza nią. Z Pythonem związany od ponad 10 lat. Trener w firmie Sages oraz prelegent konferencji IT.

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie:
  • omówienie zakresu warsztatu i sposobu pracy,
  • przegląd zagadnień,
  • wirtualne środowiska pracy (`virtualenv`).
 2. Programowanie obiektowe w języku Python:
  • klasy i ich instancje,
  • dziedziczenie,
  • przeciążanie operatorów.
 3. Elementy języka charakterystyczne dla języka Python:
  • list/słowniki składane i wyrażenia generujące,
  • dekoratory,
  • generatory.
 4. Testy jednostkowe w języku Python:
  • moduł `unittest`,
  • pakiet `pytest.
 5. Praca z REST API:
  • moduły: `requests`, `json`, `lxml`.
 6. Dystrybucja własnych programów:
  • do czego służy `requirements.txt`,
  • moduł `setuptools`.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.