#126

Projektowanie interfejsów głosowych (VUI)

Interfejsy głosowe do tej pory kojarzyły się nam z automatami, które wypełniają proste rozkazy. Rozwój technologii związany z rozpoznawaniem i przetwarzaniem ludzkiego głosu (Natural Language Processing) znacznie rozszerzył możliwości interakcji na linii człowiek – maszyna, tak że możliwe stało się konstruowanie rozbudowanych dialogów i tworzenie skomplikowanych asystentów głosowych. Włączanie i wyłączanie światła czy zwijanie rolet w domu to tylko proste interakcje. A gdyby tak rozszerzyć te interakcje o bardziej skomplikowane zagadnienia? Kiedy interfejs głosowy jest użytecznym rozwiązaniem? Jaka jest jego przewaga nad aplikacją mobilną czy webową? Kiedy nie należy z interfejsu głosowego korzystać? Czy asystent posiada osobowość? Czy na pewno nas rozumie?

Na te pytanie znajdziesz odpowiedzi podczas tego warsztatu. **Podczas pierwszej części poznasz podstawowe pojęcia z dziedziny VUI.** Dowiesz się, w jaki sposób przetwarzany jest głos użytkownika i w jaki sposób interpretowany jest przez interfejs głosowy. Dzięki temu zrozumiesz mechanikę działania takich systemów i będziesz wiedział od kuchni, jakie są ich możliwości i ograniczenia. **Następnie zaprojektujesz własnego asystenta głosowego.** Dowiesz się, dlaczego warto analizować interfejs głosowy jako personę, która posiada określony zestaw cech osobowościowych, jakiego słownictwa używa i jak reaguje na emocje użytkownika.

Kolejnym etapem będzie **przygotowanie szkicu dialogów.** Zdobędziesz wiedzę, jak robić to efektywnie i szybko oraz w jaki sposób analizować możliwe rozgałęzienia rozmowy i jak naprowadzać z powrotem użytkownika na główny wątek. Jak konstruować wypowiedzi? Jak zarządzić hierarchą ważności informacji i kolejności fraz? Kto odpowiedzialny jest za kontekst rozmowy? Czego użytkownik może oczekiwać w trakcie rozmowy z asystentem? Jak zarządzać takimi oczekiwaniami? Jak reagować na błędy?

Na koniec **przetestujesz swoje rozwiązanie** przy użyciu jednej z dwóch technik: Wizard of Oz lub SaySpring z użytkownikami i zdobędziesz informację zwrotną do dalszej pracy nad swoim interfejsem głosowym.

Warsztat jest bardzo praktyczny, prowadzony przy użyciu metodyki Design Thinking. Uczestnicy powinni dysponować własnymi laptopami oraz opcjonalnie zestawem słuchawek z mikrofonem.

Podczas warsztatu zapewniamy dostęp do kawy i herbaty oraz pizze w porze obiadowej.

Prowadzący

Łukasz Szadkowski:

konsultant User Experience z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze IT. Współpracuje z największymi organizacjami w Polsce (m.in. Orange, T-Mobile, Empik, RWE, Generali, Bank Millennium) w budowaniu strategii UX. Bierze udział w najbardziej zaawansowanych projektach UX na rynku polskim i europejskim. Aktualnie Product Design Manager w Glase FinTech AB, szwedzkim start-upie finansowo-technologicznym.

Program warsztatów

  1. Podstawy interfejsów głosowych
  2. Omówienie pojęć wykorzystywanych w projektach z dziedziny VUI
  3. Analiza persony VUI
  4. Ścieżki dialogów
  5. Testy z użytkownikami
  6. Podsumowanie

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.