#772

PPM (Project Portfolio Management) – wprowadzenie do zarządzania portfelem projektów

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Zarządzanie portfelem projektów to metoda osiągania celów strategicznych organizacji za pomocą efektywnego wyboru oraz skutecznej realizacji zbioru projektów.

W ramach warsztatu  zostaną przedstawione techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach (z punktu widzenia celów biznesowych, procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji).

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z koncepcją zarządzania portfelem projektów w organizacji wieloprojektowej. Spotkanie ma również przygotować ich do efektywnego wdrażania systemu zarządzania portfelem projektów w organizacji.

Szkolenie zostanie poprowadzone w charakterze interaktywnych warsztatów online, które opierać się będą na interakcji z uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, projektowym ujęciu.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Nabędziesz wiedzę na temat procesu zarządzania strategicznego,
- Poznasz kluczowe cechy portfela projektów oraz różnic pomiędzy projektem, programem, a portfelem projektów,
- Wspólnie omówimy zastosowania narzędzi i technik do monitorowania oraz kontrolowania wydajności portfela,
- Zapoznasz się z najlepszymi praktykami zarządzania portfelem.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odpowiadają za realizację projektów IT- członków zarządu, sponsorów, interesariuszy oraz pozostałych osoby, które są zainteresowane zagadnieniami z zakresu zarządzania portfelem projektów.
Warsztat będzie szczególnie przydatny dla:
- Osób, które zarządzają pulą projektów,
- Członków zespołów projektowych pracujących w środowiskach wieloprojektowych,
- Specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie systemu zarządzania portfelem projektów.
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych. Doświadczenie w prowadzeniu projektów (niezależnie od branży) będzie przydatne, ale nie jest niezbędne.

Prowadzący

Michał Buczek:

Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.

Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

Program warsztatów

1. Wstęp dotyczący zarządzania portfelem projektów:

– zdefiniowanie portfela i zarządzania portfelem,

– kluczowe cechy portfela projektu,

– projekt, program a portfel projektów,

– omówienie roli kierownika portfela projektów,

– portfel projektu w organizacji.

2. Zarządzanie portfelem projektów:

– identyfikacja projektów,

– narzędzia analizy finansowej oceny projektów,

– klasyfikacja projektów,

– priorytetyzacja projektów,

– optymalizacja portfela projektów,

– omówienie elementów nadzoru nad portfelem,

– plan wdrożenia nadzoru nad portfelem.

3. Strategiczne zarządzenia portfelem:

– omówienie ram postępowania przy wyborze projektów,

– słabe strony popularnych metod selekcji projektów.

4. Zarządzanie ryzykiem portfela projektów:

– identyfikacja, analiza i ocena ryzyk,

– strategia zarządzania ryzykiem w portfelach projektów.

5, Monitorowanie i kontrola ryzyka.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!