#941

Planowanie podejścia do analizy w projekcie – praktyczne aspekty

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

 

Intesywne warsztaty obejmujące tematykę planowania czynności analitycznych w projekcie. Przez czynności analityczne rozumiemy tu elementy analizy biznesowej i systemowej, konieczne do opracowania koncepcji rozwiązania, dostarczenia właściwego wsadu do zespołu wytwórczego oraz systematycznej oceny przyrostów rozwiązania.
Omówimy, jakie elementy wpływają do dobór odpowiedniego podejścia do prac analitycznych, w jaki sposób skoordynować proces analityczny z innymi procesami wytwórczymi i jak zorganizować prace zespołu, by uzyskać dobre wyniki a przy tym wzmacniać relacje. Naszą przygodę z planowaniem rozpoczniemy od ustalenia celów i sposobów ich osiągnięcia przy uwzględnieniu kontekstu projektowego. Praktyki omawiane na szkoleniu oparte są na międzynarodowych normach oraz wnioskach z doświadczeń projektowych.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- ustalać cele dla czynności analitycznych
- określać produkty pracy, które powinny powstać w ramach projektu
- budować proces, który pasuje do danego projektu i zespołu
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

- kierownicy i liderzy zespołów analitycznych, kierownicy projektów, analitycy wiodący odpowiedzialni za planowanie i zarządzanie procesami analizy biznesowej
- analitycy biznesowi i systemowi, projektanci, osoby odpowiedzialne za wykonanie procesów annalistycznych
Notatnik

Wymagania wstępne

- znajomość cyklu życia wytwarzania oprogramowania
- znajomość obszaru analizy biznesowej (idealnie w interpretacji BABOK Guide)
- utworzone konto na MIRO

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami.
Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Program warsztatów

1. Plan analizy – czyli co?
2. Czynniki wpływające na planowanie – kontekst, specyfika projektu, specyfika zespołu
3. Budowanie frameworku procesu analitycznego – krok po kroku

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.