#871

[ODWOŁANE] OpenMP: Pierwsze kroki w programowaniu równoległym

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 10:00-14:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Poznasz specyfikę programowania równoległego w systemach z pamięcią współdzieloną, w środowisku systemu GNU/Linux,
- Zrozumiesz podstawowe elementy standardu OpenMP: dyrektywy, funkcje i zmienne środowiskowe,
- Nauczysz się zrównoleglać proste operacje z użyciem dyrektyw i kompilować programy OpenMP w językach Fortran oraz C/C++.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest kierowany do osób, które znają podstawy programowania w języku Fortran lub C/C++ i chciałyby wykorzystać możliwości systemów wieloprocesorowych z pamięcią współdzieloną.
Notatnik

Wymagania wstępne

Przed spotkaniem należy przygotować własne środowisko pracy. Może to być dowolna dystrybucja systemu GNU/Linux – np. działająca jako maszyna wirtualna – z możliwością instalacji pakietów z repozytorium systemowego i wyposażona w kompilator jednego z języków: Fortran (gfortran), C (gcc) lub C++ (g++). W trakcie ćwiczeń i demonstracji będzie wykorzystywany system Debian oraz (w większości przykładów) język Fortran.

Prowadzący

Michał Hermanowicz:

jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym. Zajmuje się utrzymaniem oprogramowania aplikacyjnego w środowisku komputerów dużej mocy. Prowadzi zajęcia dla
studentów oraz specjalistyczne szkolenia dla użytkowników klastrów i superkomputerów.

Program warsztatów

1. Przetwarzanie równoległe i pamięć współdzielona,
2. Komponenty OpenMP: dyrektywy, funkcje i zmienne środowiskowe,
3. Procesy, wątki i kompilacja programów równoległych,
4. Model fork-join,
5. Struktury kontrolne,
6. Środowisko danych,
7. Synchronizacja,
8. Zrównoleglanie pętli for (do).

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.