#889

[ODWOŁANE] Modelowanie w Enterprise Architect z wykorzystaniem notacji UML

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu efektywnego tworzenia modeli w narzędziu typu CASE, jakim jest Enterprise Architect. W trakcie szkolenia będzie używana notacja UML, ale prezentowane funkcjonalności mają w większości wypadków charakter wspólny dla modelowania w EA nie zależnie od stosowanej notacji.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Tworzyć strukturę modelu,
- Pracować z diagramami i elementami modelu (klasy, akcje, przypadki użycia) tj. jakie są sposoby ich dodawania, edycji, usuwania (z modelu lub tylko z diagramu), podstawowe właściwości itp.,
- Generować dokumentacje na podstawie modelu,
- Wyszukiwać elementy modelu.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów z dziedziny IT, architektów systemów, analityków biznesowych, zarządzających projektami, oraz dla każdego, kto pracuje nad projektami informatycznymi w przedsiębiorstwie i chce zdobyć umiejętności modelowania w Enterprise Architect.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa znajmość notacji UML.

Wymagania instalacyjne:
Enterprise Architect najlepiej w wersji 16.1. Na stronie https://sparxsystems.com/ można pobrać na miesiąc bezpłatnie wersje próbną.

Prowadzący

Bartłomiej Schmidt:

Od 15 lat pracuję w branży IT. Pełniłem rolę analityka biznesowego, a także kierownika projektów i testera. Pracowałem zarówno w projektach agilowych (SCRUM, Kanban) jak i waterfallowych. Projekty w których brałem udział dotyczyły głównie branży finansowej oraz sektora organizacji pozarządowych.
W pracy analityka biznesowego często stosowałem metody User Experience Design. Posiadam duże doświadczenie w prototypowaniu zarówno low- jak i high-fidelity. Używane przeze mnie narzędzia to Balsamiq, Axure RP i Adobe XD. Jako analityk biznesowy poznałem też notacje UML i BPMN.
Posiadam certyfikaty: PMP, Prince 2 Practitioner, Professional Scrum Master I.

Program warsztatów

1. Wstęp i omówienie przebiegu warsztatu,
2. Wprowadzenie do Enterprise Architect:
– Przegląd interfejsu użytkownika,
– Tworzenie nowego projektu,
– Podstawy modelowania: diagramy i elementy,
– Ćwiczenia praktyczne.
3. Generowanie dokumentacji i raportów:
– Automatyczne generowanie dokumentacji z modeli,
– Tworzenie raportów i dokumentów projektowych,
– Ćwiczenie praktyczne.
4. Funkcjonalność wyszukiwania w Enterprise Architect.
5. Podsumowanie warsztatu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.