#963

Jak opracować mierzalne user story?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Koncepcja historyjki użytkownika jest znana większości analityków biznesowych. Metoda ta rozpowszechniła się wraz z popularnością zwinnych podejść do wytwarzania oprogramowania i jest nagminnie stosowana w wielu organizacjach. Pytanie brzmi, czy jest stosowana w odpowiedni sposób.

Czy historyjka użytkownika jest dobrą metodą na specyfikację wymagań? Czy w standardowej postaci dostarcza ona mierzalnych i konkretnych informacji niezbędnych do opracowania rozwiązania? Jakie te informacje powinny być dostarczone i w jakiej formie, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień oraz błędnej implementacji? Jak opracować metodę dokumentacji, która pozwoli na przyspieszenie procesu analizy i developmentu?

Na te pytania odpowiemy podczas warsztatu.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Dlaczego zapewnienie mierzalności jest istotne?
Jakie informacje powinny być zawarte w historyjce użytkownika, jakie w kryteriach akceptacji
INVEST - czy i kiedy działa?
Jak zapewnić, że dokumentacja Twoich historyjek jest mierzalna
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla osób dokumentujących wymagania w postaci user story - PO, analityków biznesowych i systemowych
Notatnik

Wymagania wstępne

Uczestnik zna koncepcję user story

Prowadzący

Karolina Zmitrowicz:

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami.
Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Program warsztatów

  • Czym jest a czym nie jest user story?
  • INVEST – zakres zastosowania
  • Zapewnienie mierzalności – budowa kryteriów akceptacji
  • Walidacja kryteriów akceptacji

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.