#904

Implementowanie chatbotów przy użyciu AI

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

W czasie warsztatu nauczysz się, jak stworzyć chatbot przy użyciu AI i umożliwić AI dostęp do bazy danych w celu wyszukiwania odpowiedzi na pytania użytkowników. Będziemy używać ChatGPT API oraz biblioteki Langchain. Wymagane będzie posiadanie konta na platformie OpenAI (platform.openai.com) – może być darmowe.

Żarówka

Czego się nauczysz?

1. Zaimplementować chatbot AI przy użyciu Langchain,
2. Umożliwić AI dostęp do bazy danych lub API,
3. Stworzyć kompletną usługę sieciową dającą użytkownikowi dostęp do chatbota.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla wszystkich programistów (ale wymagana jest znajomość Pythona).
Notatnik

Wymagania wstępne

1. Konto na platformie OpenAI (może być darmowy trial),
2. Szczegółowa instrukcja instalacji wymaganego oprogramowania zostanie wysłana ok. 5 dni przed warsztatami.

Prowadzący

Bartosz Mikulski:

Data engineer (specjalizuje się w użyciu PySpark na platformie AWS), prelegent (Data Natives, LambdaDays oraz meetupy), blogger (https://mikulskibartosz.name). Współorganizator meetupów Poznan Software Craft Group oraz (już nieistniejącego) Poznan Scala User Group.

Program warsztatów

1. Jak użyć biblioteki langchain w celu uzyskania dostępu do API OpenAI,
2. Jak działa chatbot w OpenAI,
3. Implementacja chatbota w langchain,
4. Przechowywanie historii wiadomości (langchain),
5. Agent Langchain – sposób na umożliwienie AI na dostęp do bazy danych lub API,
6. Dodanie agentów langchain do chatbota,
7. Backend – implementacja usługi sieciowej dającej dostęp do chatbota (sesje użytkowników, historia wiadomości w bazie danych),
8. Frontend – przygotowanie prostej strony internetowej z dostępem do chatbota (tylko HTML, znajomość JavaScript i frameworków frontendowych nie jest wymagana).

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.