#965

[ZMIANA TERMINU] Idziemy z kodem do chmury – czyli jak w prosty sposób umieścić aplikację na Google Cloud?

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Warsztat został przeniesiony z dni 23.03.2024 na 25.05.2024. Data 25.05.2024 to ostateczny termin szkolenia „Idziemy z kodem do chmury – czyli jak w prosty sposób umieścić aplikację na Google Cloud?”.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Jak skonteneryzować swoją aplikację za pomocą Dockera, stworzyć klaster ze kontenerów z użyciem Kubernetesa i umieścić go na Google Cloud.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla programistów (przede wszystkim Javy, ale nie tylko - samego kodu jest niezbędne minimum!) chcących poszerzyć swoją wiedzę w obszarze DevOps.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Podstawowa znajomość Javy (lub innego pokrewnego języka) oraz terminala
- IntelliJ IDEA (wystarczy Community)
- dowolny klient REST (np. Postman)
- dowolny graficzny klient SQL (np. HeidiSQL)
- klient Git
- Docker Desktop
- założone konta na DockerHub i Google Cloud

Prowadzący

Marcin Chrost:

Java & Web Developer oraz Technical Leader w firmie JCommerce z ponad 10 letnim stażem. Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach. Od czasu do czasu wspiera młodszych kolegów w rozwoju zawodowym. Lubi nowości w świecie IT, aczkolwiek podchodzi do nich z rozsądkiem i rezerwą wynikającą z doświadczenia. Najbardziej ceni sobie dobrze zgrane zespoły, które potrafią się same motywować i sobą zarządzać. Uważa też że umiejętności miękkie w świecie IT są tak samo ważne jak twarde a zwykle bardzo niedoceniane.

Program warsztatów

1. Konteneryzacja – wprowadzenie.
2. Docker – podstawowe polecenia, tworzenie obrazów i uruchamianie kontenerów.
3. Budowanie obrazów za pomocą Google Jib i pushowanie do zdalnego repozytorium.
4. Docker compose – prosty sposób zarządzania większą ilością kontenerów w środowisku developerskim.
5. Kubernetes – wprowadzenie i definiowanie zasobów.
6. Deployowanie aplikacji w środoowisku Google Cloud za pomocą GKE (Google Kubernetes Engine)

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.