#782

GNU/Linux: Wprowadzenie

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Poznasz specyfikę pracy z systemami operacyjnymi z rodziny GNU/Linux,
- Zrozumiesz zasadę działania powłoki systemowej – interfejsu tekstowego,
- Zapoznasz się z podstawami pracy w trybie interaktywnym i wsadowym,
- Poznasz elementy programowania w powłoce GNU Bash.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest kierowany do osób, które chciałyby zacząć używać systemów z rodziny GNU/Linux i mają podstawową umiejętność korzystania z komputera z dowolnym systemem operacyjnym.
Notatnik

Wymagania wstępne

Przed spotkaniem należy przygotować własne środowisko pracy. Może to być dowolna dystrybucja systemu GNU/Linux – np. działająca jako maszyna wirtualna. Przed zajęciami zostanie udostępniona instrukcja instalacji oraz uruchomienia takiego środowiska. W przypadku wykorzystania własnego systemu należy zadbać o jego bezpieczeństwo, aby wykonywane ćwiczenia nie mogły spowodować przypadkowej utraty danych.

Prowadzący

Michał Hermanowicz:

jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym. Zajmuje się utrzymaniem oprogramowania aplikacyjnego w środowisku komputerów dużej mocy. Prowadzi zajęcia dla
studentów oraz specjalistyczne szkolenia dla użytkowników klastrów i superkomputerów.

Program warsztatów

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny i składają się z dwóch części – krótkiego wstępu prowadzonego z użyciem prezentacji multimedialnej (około 60-75 minut) oraz sesji ćwiczeniowej, która wypełnia pozostałą część spotkania. Część ćwiczeniowa ma charakter instruktażu – na współdzielonym ekranie będziemy demonstrowane elementy pracy w powłoce systemu, a także ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Zagadnienia szczegółowe:
– Czym jest system GNU/Linux i jak z niego korzystać,
– Zasada działania powłoki systemowej (shell) – interpreter Bash,
– Poruszanie się w systemie plików – podstawowe instrukcje,
– Elementarne operacja na plikach i katalogach,
– Podstawy pracy z tekstem (edytory),
– Operacje wejścia/wyjścia i przekierowania,
– Mechanizm potoku (ang. pipeline),
– System praw dostępu do plików oraz katalogów,
– Praca w trybie wsadowym – tworzenie skryptów powłoki.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.