#264

Efektywna komunikacja w zespole IT

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Komunikujemy się by przekazać informacje, kluczowe zagadnienia biznesowe, motywować, wspierać lub negocjować najkorzystniejsze warunki. Niezależnie od celu i aktualnych potrzeb rozmówcy, skuteczne komunikowanie jest podstawą relacji międzyludzkich. Takie elementy jak słuchanie, konstruktywne prowadzenie dyskusji, asertywne wyrażanie własnego zdania to umiejętności konieczne, by kontaktować się z innymi i odnosić sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.

Nasze szkolenie to idealny sposób na doskonalenie własnych umiejętności na każdym z etapów komunikacji tak, by budowanie relacji między pracownikami było łatwiejsze, a praca była wykonywana zgodnie z oczekiwaniami menedżerów i interesami organizacji.

Podczas warsztatu zapewniemy dostęp do kawy, herbaty, wody. W porze obiadowej zapewniamy pizzę w wersji mięsnej lub wegeteriańskiej.
W trakcie zajęć uczesnicy korzystają z własnych laptopów.

Prowadzący

Katarzyna Daliga:

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie podnoszenia efektywności biznesowej w tym procesów komunikacji. Jest specjalistą wiodącym w zakresie audytu wewnętrznego i obszaru controllingowego. Główna specjalizacja: zarządzanie wartością dla organizacji z wykorzystania proaktywnej funkcji audytu i wdrażania zmian w procesach. W consultingu obejmującym diagnozę i analizę sytuacji organizacji, przygotowanie planów naprawczych i rozwojowych wraz z ich wdrożeniem w celu zwiększania efektywności i elastyczności ukierunkowanej na relacje z klientami.

Program warsztatów

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
– Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
– Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia

2. PROCES KOMUNIKACJI – CZY JEST SKUTECZNY?
– Przekształcanie się informacji.
– Model zadaniowy, zespołowy i jednostkowy – czyli jak zarządzać komunikacją w zespole?
– Jak odróżnić menedżera ery wiedzy od menedżera z przeszłości?
– Podstawowe działania, które umożliwią zwiększyć Twoją efektywność komunikacyjną.
– Mistrzowskie zarządzanie wydajnością – klucz do przełamywania barier.

3. MISTRZOWSKIE KONTAKTY BEZPOŚREDNIE – KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA.
– Nauka słuchania – jak słuchać, by usłyszeć?
– Podstawowe pytania, aby udoskonalić swój sposób porozumiewania się.
– Komunikacja werbalna i niewerbalna – główne zasady i możliwości osiągania ponadprzeciętnych wyników w zespole.

4. USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW DZIAŁAŃ.
– Metoda definiowania celów – S.M.A.R.T.
– Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
– Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda – czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
– Horyzonty planowania – klucz do określania priorytetów.

5. ROLA LIDERA PROJEKTU I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANA.
– Definiowanie przywództwa.
– Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem.
– 8 kroków do przywództwa.
– Cechy i rola lidera w zespole projektowym.
– Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych.
– Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.
– Możliwości zwiększania własnego wpływu w relacjach z klientem/ właścicielem projektu/ „wąskimi gardłami”- wykorzystywanie swoich silnych stron (dominacji bądź popularności)
– Budowanie porozumienia. Jak budować poparcie?
– Techniki budowania kontaktu – dopasowanie i prowadzenie.

6. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI.
– Przypomnienie priorytetów zadań.
– Skuteczne delegowanie zadań.
– Zasada ABC.
– Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.

7. SZTUKA PERSWAZJI.
– Jak skuteczniej rozmawiać z klientami/ dostawcami/ właścicielem projektu?
– Język pozytywu, język korzyści i ingracjacja.
– Elementy technik wywierania wpływu ( tzw.„magiczne slowa”).

8. KOMUNIKOWANIE SIĘ W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH.
– Przypomnienie wybranych technik asertywnych, jako narzędzi komunikacyjnych przydatnych w sytuacji konfliktowej.
– Docieranie do interesów osób uwikłanych w konflikt w miejsce poruszanych przez nich kwestii.
– Umiejętne wyrażanie własnych uczuć.
– Wyrażanie własnych opinii i przekonań.

9. STYLE PRZYWÓDZTWA I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI.
– Jaki jest mój styl przywództwa?
– Moja droga rozwoju menedżerskiego.
– Moja rola, jako członka zespołu projektowego.
– Koncepcja przywództwa sytuacyjnego Blancharda.

10. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE.
– Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
– Opanowanie sztuki przekonywania.
– Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
– Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać w projekcie?
– Określenie i rozwój grupy do zespołu projektowego
– Kiedy zespół pracuje efektywnie, jako całość, a kiedy jako grupa robocza?
– Zasady prowadzenia efektywnych spotkań.
– Sztuka moderacji – kierownik/ członek zespołu, jako moderator.

11. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.