#714

Działanie i wykorzystanie blockchain

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00  🟢

Blockchain to typ bazy danych wykorzystywanej między innymi do implementacji kryptowalut. Warto dowiedzieć się jak działa i w jakich innych systemach przydatne może być jej użycie, a do czego się zupełnie nie nadaje.
Podczas warsztatu uruchomimy prywatną instancję blockchain wykorzystując implementację Ethereum, przygotujemy inteligentny kontrakt oraz aplikację kliencką komunikującą się z blockchain z poziomu przeglądarki. Rozprawimy się też z mitami, które jak łańcuszek krążą o łańcuchu bloków.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- dowiesz się jak działa i do czego służy blockchain oraz jakie są jego zastosowania
- uruchomisz własną, prywatną instancję blockchain Ethereum i proces kopania bloków
- zaimplementujesz kontrakt dla tokenu w języku Solidity i umieścisz go w blockchain
- zrealizujesz aplikację działającą w przeglądarce i wykorzystującą Twój blockchain jako bazę danych
- dowiesz się czym są ÐApps, rozproszony system plików oraz rozproszona komunikacja
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką blockchain i znających podstawowe zasady programowania.
Notatnik

Wymagania wstępne

Nie musisz być programistą na co dzień, aby wziąć w nim udział.

Prowadzący

Piotr Nazimek:

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku obroniłem doktorat z obszaru niezawodności systemów komputerowych. Interesuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Zawodowo pracuję od 2003 roku. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach. Zajmuję się projektowaniem zabezpieczeń oraz ich implementacją z wykorzystaniem np. kart elektronicznych lub sprzętowych modułów bezpieczeństwa. Lubię gdy uczestnicy moich szkoleń zaskakują mnie nietypowymi rozwiązaniami problemów nad którymi pracujemy podczas warsztatów.

Program warsztatów

  1. Jak działa i do czego służy baza danych blockchain.
  2. Integralność i podpis cyfrowy, konta i transakcje w blockchain.
  3. Charakterystyczne cechy blockchain Ethereum.
  4. Aplikacje w blockchain, czyli do czego służą inteligentne kontrakty.
  5. Interakcja z blockchain za pomocą web3.js.
  6. ÐApps i idea zdecentrelizowanego Internetu: blockchain, rozporoszone systemy plików i rozproszona komunikacja.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!