#876

Domain-Driven Design i Architektura Portów i Adapterów for dummies

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Podczas warsztatów będziesz miał/a okazję dowiedzieć się jak Architektura Portów i Adapterów i wzorce taktyczne Domain-Driven Design wspólnie się uzupełniają i ułatwiają dbanie o jakość kodu aplikacji oraz o rozwijanie logiki biznesowej. Dzięki wykorzystaniu wspomnianych wzorców nauczysz się, jak zorganizować kod swojej aplikacji.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Jak implementować architekturę Portów i Adapterów,
- W jaki sposób architektura Portów i Adapterów pomaga zorganizować kod wokół logiki biznesowej,
- Jak definiować granice obiektów biznesowych wykorzystując wzorce taktyczne Domain-Driven Design,
- Jak pisać kod, który będzie odzwierciedlał język, którym posługuje się biznes.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany do programistów, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób projektować i implementować aplikacje w taki sposób, aby zachować logikę biznesową odseparowaną od wykorzystywanych bibliotek i frameworków.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Wymagana jest podstawowa znajomość programowania obiektowego,
- Przykłady będą tworzone w języku Java.

Prowadzący

Sebastian Malaca:

Sebastian jest doświadczonym programistą specjalizującym się w programowaniu i projektowaniu obiektowym oraz technikach i praktykach pozwalających tworzyć kod wysokiej jakości. Interesuje się testowaniem, programowaniem obiektowym, inżynierią oprogramowania oraz zwinnym podejściem do wytwarzania oprogramowania. Ponadto jest prelegentem (JDD, GeeCon, Confitura, Devoxx, etc.), blogerem (Let's talk about Java) oraz jednym z autorów na blogach dotyczących programowania (DZone, JavaCodeGeeks).

Program warsztatów

1. Czym jest Architektura Portów i Adapterów,
2. Jak wybrać architekturę odpowiednią do problemu,
3. Przegląd taktycznych wzorców Domain-Driven Design,
4. Jak Architektura Portów i Adapterów pomaga w utrzymywaniu granic.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.