#957

Data Oriented Programming w Javie 21

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-13:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Dowiesz się, czym dokładnie jest Data Oriented Programming, i jak ten paradygmat można wykorzystać w praktyce dzięki nowościom dostępnych w nowych wersjach języka Java w celu pisania nowoczesnego, czytelnego i prostego w utrzymaniu kodu.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla programistów Java (lub języków pochodnych) chcących zmienić swój styl programowania tak, aby stało się to jeszcze przyjemniejsze i satysfakcjonujące :)
Notatnik

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość programowania w języku Java (lub języków pochodnych). Znajomość podstaw programowania funkcyjnego może również okazać się przydatna, ale nie jest to konieczne do zrozumienia omawianych tematów.
Przed warsztatem warto mieć zainstalowane JDK (najlepiej Temurin) w wersji 21/22, można to zrobić z poziomu IntelliJ. Przyda się również build tool - Maven.

Prowadzący

Mateusz Kamiński:

Absolwent informatyki Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, obecnie Engineering Manager w Sages. Przez wiele lat prowadził zespoły programistyczne wytwarzające współczesne oprogramowanie, kładąc przy tym nacisk na jakość i elastyczność tworzonych rozwiązań. Od kilku lat lider zespołu technicznego Sages, który to w niedługim czasie z niewielkiego startupu rozwinął się w software house. Od początków kariery był mentorem w zespołach programistycznych, a aktualnie prowadzi dodatkowo zajęcia projektowe z programowania aplikacji na Politechnice Warszawskiej.

Program warsztatów

1. Programowanie funkcyjne vs programowanie obiektowe w Javie.
2. Czym jest paradygmat Data Oriented Programming.
3. Przegląd nowości w języku Java, które pozwalają nam tworzyć kod zgodny ze stylem DOP:
a) Rekordy i typy niemutowalne,
b) Zapieczętowane typy,
c) Switch expression z guardami,
d) Pattern matching,
e) Zaawansowane kolektory w strumieniach.
4. Odpowiedniki obiektowych wzorców projektowych w stylu funkcyjnym.
5. DOP in practice – warsztat podsumowujący poznane możliwości języka Java w celu rozwiązania praktycznego problemu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

59,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!