#868

Automatyzacja nowoczesnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium oraz Pythona

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Wprowadzenie do automatyzacji testów - zrozumiesz znaczenia automatyzacji testów w procesie rozwoju oprogramowania oraz korzyści wynikających z automatyzacji,
- Instalacji i konfiguracji środowiska - nauczysz się, jak zainstalować Selenium i skonfigurować środowisko pracy dla Pythona,
- Przypomnisz sobie podstawy języka Python - krótka powtórka podstaw języka Python, który będzie używany do pisania testów,
- Lokalizowania elementów na stronie - nauczysz się różnych metod lokalizacji elementów na stronie internetowej, które chcemy testować,
- Interakcji z elementami - nauczysz się, jak wprowadzać dane, klikać przyciski i przeprowadzać różne interakcje z elementami na stronie,
- Obsługi oczekiwanych rezultatów - nauczysz się, jak sprawdzać, czy aplikacja działa poprawnie, czy zwraca oczekiwane wyniki.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Szkolenie może być przydatne dla deweloperów, testerów, Kierowników Testów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces testowania oprogramowania oraz chętnych nauczenia się podstaw automatyzacji testów.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Biegła obsługa komputera z systemem operacyjnym Linux / Windows,
- Podstawowa wiedza z programowania w języku Python,
- Umiejętność konfigurowania środowiska programistycznego.

Prowadzący

Marcin Kubecki:

Od ponad 15 lat jest związany z branżą IT oraz szkoleniową. Zawodowo zajmuje się budową efektywnych zespołów odpowiedzialnych za obszary testów systemów IT, zarządzania projektami oraz produkcją systemów. Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem dlatego często można go spotkać na różnych wydarzeniach branżowych, podczas których dzieli się swoim doświadczeniem.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie do automatyzacji testów,
2. Co to jest automatyzacja testów i dlaczego jest ważna,
3. Korzyści z automatyzacji testów aplikacji internetowych,
4. Przegląd narzędzi do automatyzacji testów, skupiając się na Selenium,
5. Konfiguracja środowiska,
6. Instalacja Pythona i środowiska,
7. Instalacja niezbędnych bibliotek Pythona, w tym Selenium,
8. Skonfigurowanie środowiska pracy z Selenium,
9. Podstawy języka Python,
10. Składnia i podstawowe operacje w Pythonie,
11. Zmienne, listy, słowniki i pętle,
12. Funkcje i moduły w Pythonie,
13. Podstawy Selenium WebDriver,
14. Inicjacja i uruchomienie przeglądarki,
15. Wyszukiwanie i interakcja z elementami na stronie,
16. Obsługa formularzy i klikanie przycisków,
17. Przechodzenie przez różne strony i asercje wyników,
18. Analiza wyników i reagowanie na wykryte błędy,
19. Testowanie różnych scenariuszy na przykładach aplikacji webowych.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.