#168

Analiza danych w Power BI

Power BI – jest to narzędzie typu self-service służące do raportowania, odkrywania wiedzy z danych w prosty i czytelny sposób. Podczas warsztatu dowiesz się jak stworzyć kompletne rozwiązanie analityczne, używając przy tym kluczowych dostępnych funkcjonalności. Początkowo zostaną omówione problemy importu danych, łączenia z różnymi źródłami, następnie zostanie przeprowadzona transformacja danych za pomocą wbudowanych narzędzi a także posługując się językiem DAX i R. Zostanie także stworzony model danych na którym będą przeprowadzane analizy z wykorzystaniem oferowanych możliwości wizualizacji danych.

Po warsztacie, będziesz gotowy do używania PowerBI w swojej codzinnej pracy, a także wykorzystując go do własnych potrzeb. Będziesz w stanie dobrać odpowiednie funkcjonalności dla postawionych wymagań, przygotowywać rozwiązania w świetle dobrych praktyk.

Podczas warsztatu zapewniemy nielimitowany dostęp do kawy, herbaty, wody. W porze obiadowej zapewniamy pizzę w wersji mięsnej lub wegeteriańskiej.

Prowadzący

Dawid Detko:

Dawid jest ekspertem w dziedzinie zaawansowanej analityki, hurtowni danych oraz systemów Business Intelligence. Pracował z wieloma technologiami takimi jak Microsoft, Oracle, SAS, TeraData natomiast jego główne kompetencje skupiają się na technologiach Microsoftu. Aktualnie w firmie Predica pełni rolę Architekta Data Science i prowadzi projekty w zakresie zaawansowanej analityki i machine learningu. Posiada tytuł Microsoft Certified Professional z zakresu baz danych czy machine learningu. Poza pracą aktywnie dzieli się wiedzą z innymi prowadząc szkolenia między innymi na Stacji.IT oraz pisząc artykuły na bloga.

Program warsztatów

 1. Wprowadzenie do PowerBI i raportowania Self-service
 2. Import danych
  1. Przegląd dostepnych źródeł
  2. Import plików CSV i XLSX
  3. Import danych z bazy danych
 3. Transformacja danych
  1. Edycja tabeli
  2. Tworzenie relacji w modelu
  3. Dodanie dodatkowych danych
  4. Przygotowanie modelu
  5. Tworzenie miar w DAX
 4. Interaktywne przeglądanie danych
  1. Filtry
  2. Wykresy
  3. Wizualizacje
 5. Dystrybucja raportów do innych użytkowników
 6. Własne rozwiązania w Power BI
  1. Własne wizualizacje
  2. Skrypt R i wizualizacje oparte o R

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.