#45

Tomasz Trzciński - Badania naukowe a biznes

W tym odcinku podcastu Stacji.IT gościem Łukasza Kobylińskiego był Tomasz Trzciński, który na co dzień pracuje jako Chief Scientist w firmie Tooploox, jest również założycielem Laboratorium Wizji Komputerowej na Politechnice Warszawskiej.

Streszczenie odcinka

1. Przedstawienie Gościa
2. Co zajmuje Cię obecnie w największym stopniu?
3. Jaką część swojej historii edukacji i zatrudnienia uważasz za kluczową? Czy jest coś, co uważasz, że Cię “ukształtowało” lub pokazało drogę, którą chciałeś później podążać? (np. studia w Polsce, studia za granicą, praca w biznesie zagranicą?)
4. Jak doświadczenie zagraniczne przydało się w rozwijaniu biznesu w Polsce?
5. Dlaczego zdecydowałeś się pozostać na uczelni?
6. Czy pozostanie w kręgu badań naukowych, pomaga Ci, czy przeszkadza w działalności biznesowej?
7. Jakie widzisz obecnie problemy, a jakie pozytywne sygnały w obszarze współpracy biznesu z nauką w Polsce?
8. Czy polska nauka i biznes w obszarze Sztucznej Inteligencji mają szansę zaistnieć mocniej na arenie międzynarodowej? Co jest do tego potrzebne?
9. Jakie widzisz obszary Sztucznej Inteligencji, które wg Ciebie będą najistotniejsze w najbliższych latach?

Komentarze