#847

[ODWOŁANE] Zwinny Lider w świecie VUCA – jak podejście Agile wspiera lidera, zespoły i organizację

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Zrozumiesz znaczenie i korzyści płynące z podejścia Agile w zarządzaniu zespołem oraz organizacją,
- Poznasz cechy i umiejętności, które sprawiają, że lider staje się liderem Agile wraz z systemem wartości oraz zasad wynikających z Manifestu Agile,
- Poznasz narzędzia i metody, z których korzystają zwinni liderzy w zarządzaniu zespołami oraz procesami,
- Dowiesz się jak wprowadzać zmiany w organizacji i zespole zgodnie z zasadami Agile,
- Dowiesz się więcej o doświadczeniu z wdrażania zwinnego przywództwa w organizacjach oraz zespołach.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje lidera/ki i zaangażowanie w swoim obecnym lub przyszłym zespole - projektowym, produktowym, HR, agentów zmiany, Scrum Masterów, przedstawicieli różnych działów - IT, sprzedaż, marketing, itp.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podczas warsztatu wykorzystamy tablice wirtualne Miro (nie jest wymagane zakładanie konta ani instalowania aplikacji), dla komfortu i efektywnego wykorzystania narzędzia zalecam pracę przy komputerze.

Prowadzący

Marta Orbitowska:

Od 8 lat Scrum Masterka, Agile Coach, Kanban Coach. Od 5 lat Certyfikowana Trenerka eduScrum® - Scrum w szkole. Od ponad 20 lat związana z zespołami IT, początkowo jako Inżynier Jakości, w tym jako lider zespołu QA, następnie Scrum Master. Na co dzień wspiera organizacje biznesowe oraz edukację w budowaniu postaw opartych na skutecznym rozwoju dzięki stałej inspekcji oraz adaptacji do złożonego, szybko zmieniającego się otoczenia. Jest Coachem i Mentorem, członkinią EMCC - międzynarodowego stowarzyszenia Mentorów i Coachów.
W pracy i w życiu najbardziej ceni zasady, że ludzie są w porządku tacy, jacy są - mają w sobie wszystkie potrzebne im zasoby, każdy człowiek dokonuje najlepszych możliwych wyborów w danym momencie, za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja oraz że zmiana jest nieuchronna (zasady skutecznych relacji wg Miltona Ericksona). Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Coachingu Profesjonalnego Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie (30 minut):
– Przedstawienie celów i programu warsztatu,
– Omówienie pojęć Waterfall i VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) oraz ich wpływu na zarządzanie organizacją.
2. Znaczenie i korzyści z podejścia Agile w zarządzaniu zespołem i organizacją (60 minut):
– Omówienie korzyści w stosowaniu Agile w zarządzaniu, takich jak zwiększenie elastyczności i szybszego dostarczania wartości dla klienta,
– Identyfikacja pozytywnych wyników, które osiągają firmy, które stosują podejście Agile w porównaniu do firm działających tradycyjnym modelem Waterfall.
3. Cechy i umiejętności, które sprawiają, że lider staje się zwinnym przywódcą wraz z systemem wartości i zasad wynikających z Manifestu Agile (60 minut):
– Wprowadzenie do systemu wartości Agile,
– Omówienie Manifestu Agile i jego zasad,
– Współpraca i komunikacja w zwinnym przywództwie.
4. Narzędzia i metody, z których korzystają zwinni liderzy w zarządzaniu zespołami i procesami (90 minut):
– Omówienie metody Management 3.0 i przedstawienie wybranych narzędzi,
– Praktyczne ćwiczenia wybranych metod.
5. Jak wprowadzać zmiany w organizacji i zespole zgodnie z zasadami Agile: ciągłe doskonalenie i wdrażanie zmian (Continuous Improvement, Continuous Delivery) (90 minut):
– Omówienie procesu ciągłego doskonalenia i iteracyjnego wdrażania zmian,
– Praktyczne ćwiczenie wdrażania zmian w oparciu o metodę Kaizen,
– Przedstawienie przykładów zwinnego wdrażania zmian w organizacjach i osiągania pozytywnych efektów.
6. Doświadczenie z wdrażania zwinnego przywództwa w organizacjach i zespołach (90 minut):
– Podzielenie się doświadczeniami z wdrażania Agile w różnych organizacjach,
– Praktyczne ćwiczenie z wykorzystaniem studium przypadku,
– Podsumowanie warsztatów, odpowiedzi na pytania uczestników.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.