#992

Zbudowanie nowoczesnego frameworka testów automatycznych API – RestAssured

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢 Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8 h) 🟢

Żarówka

Czego się nauczysz?

Celem warsztatu jest zbudowanie nowoczesnego frameworka testów automatycznych API - RestAssured.

W trakcie warsztatu nabędziesz następujące umiejętności:
- Jak zbudować podstawę javowego frameworka do testowania API opartego na bibliotece RestAssured.
- Napiszemy działający framework w oparciu o interfejsy funkcjonalne oraz wzorce projektowe: strategia, fabryka i command.
- Stworzymy scenariusz e2e zawierający 4 najważniejsze metody CRUD.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany do zaawansowanych testerów automatyzujących w języku JAVA (regular, senior). Warto, żeby uczestnik miał dobre podstawy w posługiwaniu się językiem Java, wiedzę teoretyczną i praktyczną Rest API, doświadczenie w używaniu biblioteki RestAssured.
Notatnik

Wymagania wstępne

Na czas warsztatów prosimy o przygotowanie następujących narzędzi/instalacji:
- Intelij,
- Java w wersji 17 lub wyższa,
- maven.

Prowadzący

Dariusz Hryciuk 🆕:

Jestem testerem automatyzującym z pasją do programowania w ekosystemie Java. Doświadczenie zawodowe gromadziłem głównie w branży finansowej oraz big pharma. Moje doświadczenie obejmuje testowanie automatyczne baz danych, warstwy GUI, API, testy kontraktu, testy unitowe aplikacji biznesowej. Oprócz projektowania i implementowania scenariuszy testowych, interesuję się testowaniem wydajności aplikacji biznesowych oraz wdrażaniem propozycji w architekturze testów. Dodatkowo jestem również trenerem szkoleń specjalistycznych i warsztatowych w dziedzinie automatyzacji testów. W wolnym czasie czytam literaturę z dziedziny psychologii, inwestowania oraz podróżuję motocyklem po kraju.

Program warsztatów

1. Stworzenie nowego projektu maven i pobranie zależności zewnętrznych.
2. Omówienie architektury frameworka.
3. Krótkie omówienie wzorców projektowych: fabryka, strategia command pattern.
4. Stworzenie warstwy „zachowań”.
5. Stworzenie warstwy konfiguracji.
6. Stworzenie scenariusza e2e.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!