#716

Zarządzanie ryzykiem

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00  🟢

Zarządzanie ryzykiem w projekcie IT jest niezwykle istotnym procesem projektowym, który jest bagatelizowany, a często wręcz pomijany, zwłaszcza w odniesieniu do metodyk zwinnych.

Każdy projekt czy zmiana obarczone są pewnym ryzykiem, którego na początkowym etapie projektu nie można przewidzieć. Można jednak powziąć czynności, które pozwolą zminimalizować ryzyko poprzez właściwe zaplanowanie całego procesu, wskazanie momentów najbardziej narażonych na błędy i właściwe oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Takie działania mogą pozwolić wystarczająco szybko i w odpowiednim momencie zareagować na potencjalne problemy i pozwolić je wyeliminować.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi aspektami minimalizacji ryzyka związanego z wdrożeniem projektu informatycznego. Zostaną omówione cykle życia projektu w odniesieniu do występowania ryzyka i sposoby jego oceny.

Szkolenie prowadzone będzie  w charakterze interaktywnych warsztatów online, które opierać się będą na interakcji z Uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, biznesowym ujęciu.

 To dodatkowo może Cię zainteresować…

Rekrutacja na studia podyplomowe Big Data i Data Science dobiega końca. Pozostały ostatnie miejsca.
Jeżeli interesuje Cię ten kierunek, nie zwlekaj ze złożeniem dokumentów.

Czego m.in. nauczysz się na tych studiach?
Poza zdobyciem wiedzy w zakresie specyfiki dużych danych, integracji i gromadzenia danych z różnych źródeł oraz architektury rozwiązań klasy Big Data uczestnicy rozwiną także praktyczne kompetencje z obszaru kierowania działem, projektem lub przedsiębiorstwem w organizacjach korzystających z rozwiązań Big Data oraz osiągnięć Data Science.

PRZEJDŹ NA STRONĘ STUDIÓW


 

Żarówka

Czego się nauczysz?

Przypomnisz sobie wiedzę z zakresu różnych metodyk zarządzania projektami (PMBoK, Prince2) w odniesieniu do obszaru ryzyka.
Uświadomisz wpływ ryzyka na końcowy sukces realizacji projektu
Zapoznasz się i zrozumiesz podstawowych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem
Poznasz techniki identyfikacji i analizy ryzyka w projekcie.
Odpowiednich technik i metodologii
Prezentacji systematycznego podejścia do zarządzania i zmniejszania ryzyka
Praktyczne ćwiczenia, które umożliwią zapoznanie się z metodami i technikami zarządzania ryzykiem- studium przypadku
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odpowiadają za realizację projektów IT- członków zarządu, sponsorów, interesariuszy oraz pozostałych osoby, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w projekcie informatycznym.
Notatnik

Wymagania wstępne

Doświadczenie w projektach informatycznych
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami, cyklu życia projektu, zakresu projektu, harmonogramu projektu, kosztach projektu, jakości projektu, zasobach ludzkich projektu i komunikacji projektowej.

Prowadzący

Michał Buczek:

Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.

Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

Program warsztatów

 1. Podstawy zarządzania ryzykiem
  1. podstawowe terminologie związane z zarządzaniem ryzykiem – niepewność a ryzyko,
  2. ryzyko a szanse,
  3. typy ryzyk
  4. przyczyny źródłowe – ryzyka i skutki ryzyka,
  5. ryzyka a zagadnienia
 2. Proces zarządzania ryzykiem w projektach
  1. planowanie ryzyka
  2. identyfikacja ryzyka
   1. narzędzia, techniki i działania (Metoda 5 why)
  3. omówienie Modelu Procesu Analizy Ryzyk,
  4. pryncypia zarządzania ryzykiem,
  5. role projektowe i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem
  6. zadania Sponsora projektu, Komitetu Sterującego oraz odpowiedzialność Lidera projektu,
 3. Monitorowanie i kontrola ryzyka
 4. Praktyka zarządzania ryzykiem
  1. czynniki krytyczne zarządzania ryzykiem
  2. wybrane techniki analizy ryzyka
  3. narzędzia do zarządzania ryzykiem
  4. przykładowe szablony dokumentów wspierających zarządzanie ryzykiem

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.