#84

Wykorzystanie Bazy Danych Kodów Pocztowych do Analiz Geomarketingowych w QGIS

W chaosie informacyjnym, skuteczne przekazywanie informacji na mapach jest dużym wyzwaniem. Nasze szkolenie jest skierowane do pracowników sektora prywatnego oraz wszystkich osób, których celem jest prezentacja danych przestrzennych na mapach, szczególnie w ujęciu kodów pocztowych. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się jak przedstawiać wykonane analizy w przystępnej formie graficznej. Omówiony zostanie sposób przygotowania danych do wizualizacji oraz sposób doboru odpowiednich metod prezentacji kartograficznej do charakteru zjawisk.

Uczestnik szkolenia nabędzie niezbędnych umiejętności praktycznych do tworzenia profesjonalnych map z wykorzystaniem bazy danych przestrzennych kodów pocztowych. Zdobyta wiedza pozwoli w sposób swobodny dobierać metody prezentacji kartograficznej na podstawie charakteru danych.

Zapewniamy kawę i herbatę podaczas spotkania. Uczestnicy korzystają z własnych laptopów.

Prowadzący

Rafał Smyk:

Specjalista w dziedzinie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz kartografii. Absolwent geoinformacji na UAM w Poznaniu oraz gospodarki przestrzennej na UP Poznaniu. Pracuje w projektach tworzenia przestrzennych baz danych tematycznych dotyczących środowiska przyrodniczego (mapy hydrograficzne, sozologiczne, geomorfologiczne). Prowadzi analizy GIS dotyczące danych środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. W pracy wykorzystuje oprogramowanie QGIS i język Python. Prowadzi szkolenia z programu QGIS oraz kursy z wizualizacji danych przestrzennych dla studentów UAM w Poznaniu i UMSC w Lublinie. Pasjonat kartografii, wędrówek górskich i jazdy na rowerze.

Program warsztatów

  1. Warsztaty z wykorzystania bazy danych kodów pocztowych i obwodów spisowych.
  2. Identyfikacja i rozpoznanie problemów analitycznych.
  3. Omówienie źródeł danych statystycznych i przestrzennych.
  4. Przegląd metod prezentacji kartograficznej.
  5. Importowanie zewnętrznych danych tabelarycznych, łączenie danych tabelarycznych i przestrzennych.
  6. Prezentacja wskaźników przy użyciu kartogramów i kartogramów złożonych.
  7. Wizualizacja danych przestrzennych metodą kartodiagramów.

Uwaga

W trosce o jakość warsztatów jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników. **Kwalifikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym oraz - w dalszym kroku - kolejności zgłoszeń.** Potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z instrukcją przygotowania środowiska otrzymasz najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.