#831

Wstęp do uczenia maszynowego

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat 2-dniowy w godz. 17:00-21:00 (2 x 4 h) 🟢

14.06.2023 – 15.06.2023

Żarówka

Czego się nauczysz?

Nauczysz się podstawowych zagadnień związanych z uczeniem maszynowym takich jak algorytmy nadzorowane i nienadzorowane, podział danych na zbiór uczący oraz testowy czy walidacja modelu. Poznasz różnicę między regresją, klasyfikacją i klasteryzacją. Nauczysz się również trenowania modelu regresji liniowej, a także przygotowania danych przed jego użyciem.
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które miały styczność z analizą danych tabelarycznych i chciałyby postawić pierwsze kroki w obszarze uczenia maszynowego, trenując modele na takich danych.
Notatnik

Wymagania wstępne

Znajomość Pythona w stopniu przynajmniej podstawowym, w tym bibliotek pandas oraz matplotlib.

Prowadzący

Patryk Palej:

Od 2018 pracuje w obszarach analizy danych, uczenia maszynowego oraz programowania w Pythonie. Posiada background akademicki związany z matematycznym modelowaniem procesów fizycznych. Lubi dzielić się zdobytą wiedzą, a w wolnym czasie jeździ po świecie autostopem.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie do uczenia maszynowego,

2. Algorytmy nadzorowane i nienadzorowane,

3. Regresja, klasyfikacja oraz klasteryzacja,

4. Regresja liniowa,

5. Opis działania modelu,

6. Walidacja,

7. Czyszczenie i przygotowanie danych,

8. Optymalizacja wytrenowanego modelu.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

119,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!