#740

[ZMIANA TERMINU] Współpraca zespołowa dla managerów – jak zadbać o swój autorytet i zmotywować zespół

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Warsztat został przeniesiony z dnia 5.11.2022 na dzień 4.12.2022. Data 4.12.2022 to ostateczny termin szkolenia „Współpraca zespołowa dla menagerów”.

Żarówka

Czego się nauczysz?

-Poznasz istotę skutecznego stylu zarządzania zespołem
-Poznasz sposoby efektywnej komunikacji ze współpracownikami
- Udoskonalisz umiejętności przekazywania informacji zwrotnej "krytyka i pochwała"
-Nauczysz się zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień
-Poznasz sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje managerskie i zaangażowanie w swoim obecnym lub przyszłym zespole. Najbardziej rekomendowane dla początkujących menedżerów, który do tej pory byli specjalistami.
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak

Prowadzący

Patrycja Kuba:

Certyfikowana Trenerka Zmiany i Biznesu, od ponad 9 lat związana z pracą w szeroko pojętym biznesie. Początkowo z działami marketingu, komunikacji i sprzedaży, w tym także, jako manager zespołu. Następnie z działami HR i Team Culture. To sprawia, że ma bardzo wnikliwy i szeroki wgląd w to, jak funkcjonuje biznes na poziomie strategii i jakie zachodzą w nim interakcje międzyludzkie. Od 3 lat działa na rynku związanym ze szkoleniami i e-learningiem. W 2015 roku zaangażowała się w organizację przemawiania publicznego i rozwoju kompetencji liderskich Toastmasters International, gdzie działa od dziś. Współorganizowała konferencję TEDxWarsawWomen. Od około 2 lat uczę się i praktykuje komunikację NVC - porozumienie bez przemocy. Absolwentka Wydziału Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, specjalizacja Public Relations.

Program warsztatów

1. Fazy rozwoju zespołu
– Fazy zespołowe i ich charakterystyka wg. Tuckmana
– Rola lidera w każdej fazie
– Komunikacja i naprawianie trudnych sytuacji
– Dysfunkcje zespołowe wg. Lencioniego
– Zapobieganie dysfunkcjom
> ćwiczenia praktyczne

2. Komunikacja motywująca
– Informacja zwrotna o pracy jako podstawa motywowania.
– Konstruktywna krytyka, a pozytywna informacja o pracy
– Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami
– Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
> ćwiczenia praktyczne

3. Motywacja wprowadzenie.
– Czynniki wpływające na zaangażowanie: materialne i niematerialne
– Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania
– Motywowanie, a przywództwo
– Czynniki motywacyjne Herzberga

4. Style zarządzania
– Rola lidera i style przewodzenia ludźmi wg Golemana
– Przywództwo sytuacyjne Blancharda
– Wybór stylu zarządzania lub ich mieszanie
> ćwiczenia praktyczne

5. Osobowość menedżera
– Typy osobowości wg DISC
– Styl managerski
– Indywidualny styl myślenia, a rola menedżera
> ćwiczenia praktyczne

6. Wpływ automotywacji kierowników na zespół.
– Analiza własnej motywacji.Jak motywować samego siebie?
– Styl kierowania a motywacja.
– Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna
– Błędy w motywacji i automotywacji
– Bariery komunikacji

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.