#732

Wprowadzenie do zarządzania projektami zgodnie z Prince2

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat wieczorny w godz. 17:00-21:00 (4 h) 🟢

PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) to oparte na procesach podejście do zarządzania projektami, zapewniające łatwo dostosowaną i skalowalną metodę zarządzania wszystkimi typami projektów.

Stosowanie metodyki PRINCE2 ułatwia osiągnięcie celów projektu, dzięki wysokiej standaryzacji podejścia, terminologii i szczegółowej dokumentacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami metodyki PRINCE2® w ujęciu projektu informatycznego. Zostaną omówione cykle życia projektu, sposoby zarządzania ryzykiem, jakością, realizacją nadzoru.

Szkolenie prowadzone będzie  w charakterze interaktywnych warsztatów online, które opierać się będą  na interakcji z Uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, projektowym ujęciu.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- Nabycie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem
- Zapoznanie się z pełnym cyklem życia projektu oraz poznanie technik zarządzania ryzykiem, zmianami, jakością
- Poznanie pryncypiów, tematów, procesów i ról związanych z PRINCE2®
- Zapoznanie się ze specyfiką pracy w projektach zrozumienie głównych zagadnień związanych z zarządzaniem projektem zgodnie z metodyką PRINCE2®
- Poznanie i zrozumienie w jaki sposób metodyka prowadzenia projektu jest dostosowywana do projektu i organizacji
Grupa

Dla kogo jest ten warsztat?

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odpowiadają za realizację projektów IT- członków zarządu, sponsorów, interesariuszy oraz pozostałych osoby, które chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu PRINCE2®.
Warsztat będzie szczególnie przydatne dla:
- Osób odpowiadające za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji
- Osób, które zajmują się lub chcą zajmować się zarządzaniem projektami zgodnie ze standardem PRINCE2®
Notatnik

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych. Doświadczenie w prowadzeniu projektów (niezależnie od branży) będzie przydatne, ale nie jest niezbędne.

Prowadzący

Michał Buczek:

Trener IT specjalizujący się w tematach związanych z zarządzaniem projektami. Entuzjasta metodyk zwinnych, doświadczony w pracy zarówno jako Project Manager, Product Owner , Scrum Master.

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu efektywnego zarządzania w IT na SGH. Nabyta wiedza oraz doświadczenie pozwalają mu kompleksowo zarządzać wymaganiami projektowymi i produktowymi.

Obecnie zatrudniony jako Project Manager w firmie zajmującej się świadczeniem usług z zakresu aplikacji płatniczych, wydawnictwa kart płatniczych, processingu transakcji dla największych banków w Polsce.

Program warsztatów

1. Wstęp dotyczący prowadzenia projektów

2. Przegląd metodyki  PRINCE2®

3. Pryncypia

4. Zagadnienia omawiane w kontekście metodyki PRINCE2®:

– Jakość

– Organizacja

– Plany

– Postępy

– Ryzyko

– Uzasadnienie Biznesowe

– Zmiana

5. Omówienie poszczególnych procesów:

– Przygotowanie Projektu

– Inicjowanie Projektu

– Zarządzanie Końcem Etapu

– Sterowanie Etapem

– Zarządzanie Dostarczaniem Produktów

– Zarządzanie Strategiczne Projektem

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.