#784

[BEZPŁATNIE] Wprowadzenie do Pythona

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Dzięki swojej prostej składni oraz bogatym zestawie bibliotek znalazł miejsce w takich dziedzinach jak analiza danych, uczenie maszynowe, aplikacje internetowe oraz wielu innych.

Warsztat obejmuje zapoznanie się z podstawami tego języka programowania. Program szkolenia obejmuje niezbędną teorię oraz zestawy ćwiczeń pozwalające na wypróbowanie poznanych zagadnień w praktyce.

 

UWAGA!

Informujemy, że z uwagi na dużą liczbę uczestników, trener może nie odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania dot. omawianego zagadnienia.

Żarówka

Czego się nauczysz?

W trakcie warsztatu poznasz:
- Składnię języka Python,
- Typy danych, charakterystyczne dla tego języka wraz z przykładami ich zastosowania,
- Środowisko pracy interaktywnej Jupyter Notebook,
- Jak korzystać w pracy z modułów zewnętrznych.
Notatnik

Wymagania wstępne

- Podstawowa znajomość dowolnego języka programowania,
- Znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienna, funkcja, pętla itp.),
- Znajomość obsługi komputera wyposażonego w wybrany system operacyjny wraz z podstawową obsługą linii poleceń Windows, macOS, Linux.

Prowadzący

Michał Gałka:

Inżynier oprogramowania, dawniej związany z systemami wbudowanymi, obecnie pracujący przy rozwoju projektu KernelCI (https://kernelci.org) - rozproszonej platformy do automatyzacji testów jądra Linux. Programuje głównie w językach Python i C. Doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych zespołach, pracując w Polsce i poza nią. Z Pythonem związany od ponad 10 lat. Trener w firmie Sages oraz prelegent konferencji IT.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie:

– Obszary zastosowań języka Python.

2. Środowisko interaktywne Jupyter Notebook:

– Podstawy pracy z interpreterem.

3. Podstawowe elementy języka:

– Składnia języka Python,

– Zmienne i podstawowe typy danych w języku Python,

– Podstawowe operacje na danych.

4. Złożone typy danych.

– Krotki, listy, słowniki:

I. Cechy w/w struktur danych,

II. Operatory charakterystyczne dla tych typów danych,

III. Operatory indeksowania oraz slice.

– Łańcuchy znaków:

I. Operatory dla typów znakowych,

II. Typy łańcuchów znaków i różnice między nimi,

III. Formatowanie łańcuchów znaków.

– Typy zmienne (ang. mutable) i niezmienne (ang. immutable) w języku Python.

5. Sterowanie przebiegiem programu:

– Instrukcje warunkowe,

– Pętle (for, while).

6. Funkcje:

– Definiowanie i wywoływanie funkcji,

– Parametry pozycyjne i nazwane funkcji,

– Wartości domyślne parametrów.

7. Obsługa plików:

– Pliki binarne i tekstowe,

– Operacje na plikach.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.