#416

Wprowadzenie do języka Scala

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Prawo Moore’a przestaje obowiązywać. Przyrost mocy obliczeniowej kolejnych generacji sprzętu nie zaspokaja rosnących potrzeb współczesnych systemów. Rozwiązaniem jest projektowanie aplikacji w taki sposób, by były wysoce współbieżne i umożliwiały skalowanie horyzontalne. Potrzebujemy języka, który ułatwi nam budowanie takich systemów.

Językiem odpowiadającym na te problemy jest Scala.

Żarówka

Czego się nauczysz?

Scala jest językiem uruchamianym na JVM. Dzięki temu posiada pełne wsparcie dla bibliotek ze środowiska Javy. Łączy paradygmat funkcyjny i obiektowy. Funkcyjność pozwala na łatwiejsze zrównoleglanie operacji i bardziej formalne zapisywanie przepływu danych. Obiektowość natomiast często okazuje się bardziej naturalna w modelowaniu domeny systemu. Scala posiada rozbudowany system typowania, dzięki czemu wiele błędów może być wykrytych na etapie kompilacji. Jest językiem niezwykle rozszerzalnym, co umożliwia powstawanie wyspecjalizowanych DSL oraz ciekawych bibliotek zmieniających oblicze języka. Istnieje dojrzały ekosystem bibliotek, które umożliwiają budowanie aplikacji rozproszonych.
Notatnik

Wymagania wstępne

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Prowadzący

Bartosz Szmit:

Developer systemów Big Data. Od pięciu lat programuje w Scali. Lubi rozwiązywać problemy dotyczące systemów rozproszonych oraz wysokiej dostępności. Miłośnik programowania funkcyjnego. Absolwent Informatyki na AGH.

Program warsztatów

 1. Wstęp
 2. Hello world!
 3. REPL
 4. Zmienne mutowalne i niemutowalne
 5. Instrukcje warunkowe
 6. Metody
 7. Traity i klasy
 8. Companion objects
 9. Case class
 10. Podstawowa kolekcja: List
 11. Functional objects
 12. Pattern matching
 13. Metody a funkcje lambda
 14. Funkcje wyższego rzędu

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.