#741

Wprowadzenie do Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI)

Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

🟢  Warsztat weekendowy w godz. 9:00-17:00 (8 h) 🟢

Z Infrastrukturą Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure, PKI) spotykamy się codziennie np. używając przeglądarki do bezpiecznego połączenia z pocztą elektroniczną czy portalem bankowości internetowej.

Dowiedz się w jaki sposób działa Infrastruktura Klucza Publicznego oraz jak uruchomić własne centrum certyfikacji i wystawiać certyfikaty.

Żarówka

Czego się nauczysz?

- Poznasz ideę działania i rolę Infrastrukturą Klucza Publicznego w ochronie danych,
- Dowiesz się czym jest i jak działa centrum certyfikacji, certyfikat, lista CRL, protokół OCSP i inne elementy PKI,
- Zapoznasz się z algorytmami kryptograficznymi wykorzystywanymi w Infrastrukturze Klucza Publicznego,
- Dowiesz się jakie są typy certyfikatów i dlaczego niektóre strony internetowe identyfikują się w przeglądarkach z nazwą organizacji, a
inne bez niej,
- Uruchomisz własne centrum certyfikacji i wykorzystasz je do uruchomienia protokołu SSL/TLS z jedno- i obustronnym uwierzytelnianiem.
Notatnik

Wymagania wstępne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z własnego sprzętu (wymagany komputer z systemem Windows, Linux lub macOS). Przed warsztatem udostępnimy informacje, jakie aplikacje powinny zostać zainstalowane.

Prowadzący

Piotr Nazimek:

Jestem inżynierem pracującym na własny rachunek. Zajmuję się projektowaniem zabezpieczeń oraz ich implementacją z wykorzystaniem np. kart elektronicznych lub sprzętowych modułów bezpieczeństwa. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach.

Program warsztatów

1. Wprowadzenie do usług ochrony informacji i bezpiecznej komunikacji.
2. Podstawowe algorytmy kryptograficzne i ich rola.
3. Problem autentyczności klucza publicznego.
4. Architektura PKI.
5. Certyfikaty X.509.
6. Protokół SSL/TLS.
7. Unieważnianie certyfikatów.

Uwaga

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.
Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektronicznej po warsztacie. Jeśli chcesz otrzymać zakupiony certyfikat w formie papierowej, zgłoś to mailowo na adres kontakt@stacja.it.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.