#74

Wprowadzenie do Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI)

Z infrastrukturą klucza publicznego (ang. Public Key Infrastructure, PKI) spotykamy się codziennie np. używając przeglądarki internetowej do bezpiecznego połączenia z pocztą elektroniczną czy portalem bankowości internetowej.

Dowiedz się w jaki sposób działa infrastruktura klucza publicznego oraz jak uruchomić własne centrum certyfikacji i wystawiać certyfikaty.

Żarówka

Czego się nauczysz?

'- poznasz ideę działania i rolę infrastruktry klucza publicznego w ochronie danych,
- dowiesz się czym jest i jak działa centrum certyfikacji, certyfikat, lista CRL, protokół OCSP i inne elementy PKI,
- zapoznasz się z algorytmami kryptograficznymi wykorzystywanymi w infrastrukturze klucza publicznego,
- dowiesz się jakie są typy certyfikatów i dlaczego niektóre strony internetowe identyfikują się w przeglądarkach kłódką z nazwą organizacji, a inne samą kłódką,
- uruchomisz własne centrum certyfikacji
- i wykorzystasz je do uruchomienia protokołu SSL/TLS z obustronnym uwierzytelnieniem.
Notatnik

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest umiejętność pracy z konsolą. Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z własnego sprzętu (wymagany komputer z systemem Linux lub Windows z prawami administratora).

Prowadzący

Piotr Nazimek:

Interesuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Pracuje w projektach wykorzystujących karty elektroniczne takich jak systemy płatnicze i transportowe. Bierze udział w pracach Komitetu Technicznego Nr 172 ds. Kart Identyfikacyjnych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Program warsztatów

  1. Wprowadzenie do usług ochrony informacji.
  2. Podstawowe algorytmy kryptograficzne i ich rola.
  3. Problem autentyczności klucza publicznego.
  4. Architektura PKI.
  5. Certyfikaty X.509.
  6. Unieważnianie certyfikatów.
  7. Certyfikaty w protokole SSL/TLS.

Uwaga

W trosce o jakość warsztatów jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników. **Kwalifikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym oraz - w dalszym kroku - kolejności zgłoszeń.** Potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z instrukcją przygotowania środowiska otrzymasz najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Zapisy na wybrany warsztat zostały zakończone.