#712

[BEZPŁATNIE] Wprowadzenie do Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI)

🟢 [BEZPŁATNY] Warsztat weekendowy w godz. 09:00-17:00 (8h) 🟢

Z infrastrukturą klucza publicznego (ang. Public Key Infrastructure, PKI) spotykamy się codziennie np. używając przeglądarki internetowej do bezpiecznego połączenia z pocztą elektroniczną czy portalem bankowości internetowej.

Dowiedz się w jaki sposób działa infrastruktura klucza publicznego oraz jak uruchomić własne centrum certyfikacji i wystawiać certyfikaty.

Żarówka

Czego się nauczysz?

'- poznasz ideę działania i rolę infrastruktry klucza publicznego w ochronie danych,
- dowiesz się czym jest i jak działa centrum certyfikacji, certyfikat, lista CRL, protokół OCSP i inne elementy PKI,
- zapoznasz się z algorytmami kryptograficznymi wykorzystywanymi w infrastrukturze klucza publicznego,
- dowiesz się jakie są typy certyfikatów i dlaczego niektóre strony internetowe identyfikują się w przeglądarkach kłódką z nazwą organizacji, a inne samą kłódką,
- uruchomisz własne centrum certyfikacji
- i wykorzystasz je do uruchomienia protokołu SSL/TLS z obustronnym uwierzytelnieniem.
Notatnik

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest umiejętność pracy z konsolą. Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z własnego sprzętu (wymagany komputer z systemem Linux lub Windows z prawami administratora).

Prowadzący

Piotr Nazimek:

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2012 roku obroniłem doktorat z obszaru niezawodności systemów komputerowych. Interesuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz inżynierią oprogramowania. Zawodowo pracuję od 2003 roku. Wolny czas spędzam na wyprawach rowerowych i w górach. Zajmuję się projektowaniem zabezpieczeń oraz ich implementacją z wykorzystaniem np. kart elektronicznych lub sprzętowych modułów bezpieczeństwa. Lubię gdy uczestnicy moich szkoleń zaskakują mnie nietypowymi rozwiązaniami problemów nad którymi pracujemy podczas warsztatów.

Program warsztatów

  1. Wprowadzenie do usług ochrony informacji.
  2. Podstawowe algorytmy kryptograficzne i ich rola.
  3. Problem autentyczności klucza publicznego.
  4. Architektura PKI.
  5. Certyfikaty X.509.
  6. Unieważnianie certyfikatów.
  7. Certyfikaty w protokole SSL/TLS.

Uwaga

W trosce o jakość warsztatów jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników. **Kwalifikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym oraz - w dalszym kroku - kolejności zgłoszeń.** Potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z instrukcją przygotowania środowiska otrzymasz najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Zapisz się na warsztat

Dieta (pomiń przy warsztatach zdalnych)

Zostałem/am poinformowany/a, że wydarzenie będzie nagrywane przez Organizatorów. W przypadku publikacji całego bądź fragmentu nagrania wizerunek uczestników nie będzie rozpowszechniany - ewentualnej publikacji na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów podlega tylko część prezentacyjna spotkania, bez aktywnego udziału uczestników. W przypadku warsztatów odbywających się na sali wydarzenie będzie fotografowane i filmowane przez Organizatorów. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach z warsztatów, w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Organizatorów.

0,00 PLN

Sprawdź ofertę abonamentów

Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. Zakupione certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom w formie elektoronicznej po warsztacie oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zapisz się na warsztat!